Adatok betöltése...

Tudósok, művészek nyomában (129)

Tudósok, művészek nyomában
Város-makett

A szombathelyi önkormányzat nevében dr. Puskás Tivadar polgármester és Budai István fotó- és szobrászművész mutatta be a város új bronz makettjét Szent Márton születésének 1700. évfordulója alkalmából 2016. december 29-én. A bronz város-makett kör alaprajza 2 méter átmérőjű, amelyen Szombathely jelentős...

Tudósok, művészek nyomában
Weöres Sándor (emléktábla-lakóház)

Nemzedékek nőttek, nőnek fel gyermekversein. A Bóbita, a Galagonya, a Fut, robog a kicsi kocsi és megannyi társuk mondókaként, dalként kísér bennünket. A Rongy-szőnyeg szerzője a legtöbb húron játszó magyar költő. Nem csupán műfaji, ritmikai sokszínűsége okán, bár az altatótól a ráolvasásig, az epigrammáktól...

Tudósok, művészek nyomában
Bakay Szilárd (lakóház)

Apja Bakay Szilárd, az I. honvéd gyalogezred egyik zászlóaljának parancsnoka, anyja Németh Mária, egy budapesti vasnagykereskedő lánya volt. Árvaszéki ösztöndíjjal 1902-től a Kassai és Kőszegi Katonai Alreáliskolák, ezt követően a kismartoni Főreál, majd 1906–1909 között Morvafehértemplomi lovassági...

Tudósok, művészek nyomában
83-as gyalogezred emlékműve

1931. május 3-án adtak át a városnak. Az alkotó helyi szobrászművész volt, Merkly Ferenc. Az oroszlános talapzaton, egyik kezében kézigránátot, a másikkal zászlót a vállán tartó, korhű ruházatban, fegyverzetben álló baka alakja méltóképpen adja vissza a fronton harcoló, a veszélyekkel bátran szembenéző...

Tudósok, művészek nyomában
56-os emlékmű

A hősi temetőben elhelyezésre került, tankkal átlőtt vaslemez emlékművet a forradalom leverésének 54. évfordulóján avatták. Az alkotó egy olyan emlékművet akart állítani, aminek egyértelmű az üzenete a következő generációk számára is. A harckocsit a katonaság tatai laktanyájában biztosították rendelkezésére....

Tudósok, művészek nyomában
Werner Alajos (utca)

1905. július 14-én született Tiszakécskén, ahova szülei a jobb megélhetés reményében költöztek Pozsonyból. A család azonban tönkrement, így visszaköltöztek a nagyszülőkhöz. A nagyapának szerény zongoragyára volt. Bizonyára ez a zenei légkör is hozzájárult ahhoz, hogy már pozsonyi gimnazista korában kórust...

Tudósok, művészek nyomában
Welther Károly (utca)

Szolnok-Doboka vármegyében dolgozott tiszti főügyészként, mint állami alkalmazott, 1945-ben egyre nyugatabbra menekült. Szombathelyen telepedett le családjával, de itt is B-listára került. Eleinte jogi tanácsokat adott és különböző segédmunkát végzett. Közben felvették az ügyvédi munkaközösségbe. 1956-ban...

Tudósok, művészek nyomában
Vass Béla (lakóház)

1872-ben, Szegeden látta meg a napvilágot. Már 1895-től Premontrei Gimnáziumunkban tanított, ahol nemcsak rajzot, de matematikát is oktatott. Szigorú, de jószívű pedagógusra emlékeztek egykori tanítványai, akinek tekintélye volt az iskolában. Tóth Lajos nyergesmester Mária nevű leányát vette feleségül,...

Tudósok, művészek nyomában
Ünnepi menet

Az Ünnepi menet Ízisz tiszteletére című bronzszobor az Iseum bejáratánál fogadja a látogatókat. 1980-ban állították fel a szobrot, amely Majthényi Károly szobrász alkotása. Az 1955 és 1961 között feltárt, majd 2009-ben felújított Iseum romkertben van Szombathely legismertebb ókori építészeti emléke az...

Tudósok, művészek nyomában
Tóth János (emléktábla)

Nem városunk szülötte volt, de legszebb alkotó éveit 1922 és 1948 között itt töltötte, s később is ápolta kapcsolatait a várossal. A falumúzeum létesítésének gondolata és első programterve is tőle származik. Tóth János Zalaegerszegen született 1899-ben. Középiskoláit Keszthelyen a premontrei gimnáziumban...

Tudósok, művészek nyomában
Tiché istennő szobra

Szombathelyen a Savaria tér a hajdani Gothard-bérház, később Palace Szálloda helyén terül el, ugyanis a 1945. március 4.-i bombázásban a ház a romjaiba dőlt. 1955-ben alakították ki a helyén a Savaria teret, ahol a város ekkor emlékkút állításával emlékezett meg a római városalapításról. A Savaria-kút...

Tudósok, művészek nyomában
Szökőkút

A felújított Fő téren kapott helyet Blaskó János szobrászművész „Faunok” c. kompozíciója.

Tudósok, művészek nyomában
Szily János (szobor)

Felsőszopori Szily János (1735-1799) magyar római katolikus pap, majd szombathely első püspöke lett. Püspöksége idején a 18. században az ő tevékenységeinek köszönhetően indult fejlődésnek Szombathely városa. Szily János nevéhez fűződik Vas megye egyházi és kulturális életének kibontakoztatása és megszervezése,...

Tudósok, művészek nyomában
Széll Kálmán (utca)

Gimnáziumi tanulmányait Sopronban és Szombathelyen végezte, majd Budapesten jogot hallgatott. 1866-ban doktorrá avatták. 1867-ben szentgotthárdi járás szolgabírójává, majd a kerület országgyűlési képviselőjévé választották. 1875. március 2-től 1878. október 11-ig pénzügyminiszter volt. Minisztersége...

Tudósok, művészek nyomában
Gróf Széchenyi István (dombormű)

Eredetileg az alkotás a hitelbank vezetőjének irodáját díszítette a kilencvenes években. A hitelbank költözésekor, 2002-ben a domborművet kidobásra ítélték. A Vas Megyei Állami Közútkezelő Kht. igazgatója mentette meg az alkotást, melyet 2004-ben sikerült újra avatni a Március 15. téren. Borbás Tibor...

Tudósok, művészek nyomában
Szent István (szobor)

Szombathely Kálvária utcájában álló Szent István szobrot 1996-ban állították a millecentenárium évében. A szobor a vasi születésű Tornai Endre András Munkácsy-díjas szobrászművész alkotása. A szobornak van egy érdekes története, amely Rumi Rajki István (1881-1941) szobrászművészhez kapcsolódik. Rumi...

Tudósok, művészek nyomában
Szenczy Imre (utca)

A szombathelyi premontrei gimnáziumban érettségizett. 1814-ben lépett a premontrei rendbe. A szemináriumot Csornán és a Pesti Központi Papneveldében végezte. Sokoldalú tudományos munkát folytatott. 1821-től a rend keszthelyi, 1829-től szombathelyi gimnáziumában retorikát tanított, latin auktorok munkáit...

Tudósok, művészek nyomában
Szegedy Györgyné (utca)

Báró Gerliczy Félix és Konis Lujza leánya. Palotahölgy, csillagkeresztes hölgy, a bajor királyi Teréziarend becsülethölgye. A vasmegyei és szombathelyi jótékonysági mozgalmak önzetlen támogatója volt. A körülötte csoportosult lelkes gárda 1899-ben megalapította a Fehér Kereszt Egylet szombathelyi szervezetét,...

Tudósok, művészek nyomában
Szabó Miklós (utca)

1842-től ügyvédként dolgozott, majd kancelláriai tisztviselő lett. 1845 - 48 között kancelláriai titkár volt, 1848-ban Esterházy Pál minisztériumában tisztviselő, majd újra szombathelyi ügyvéd. 1867-től országgyűlési képviselő és igazságügyi államtitkár, ekkor tevékenyen részt vett a bírósági, ügyészségi...

Tudósok, művészek nyomában
Smidt Lajos

Írói nevén: Érsekújváry Lajos. Orvosi oklevelet a budapesti egyetemen szerzett (1930). Elvégezte a budapesti Zeneművészeti Főiskola ének tanszakát is. 1930-tól 1942-ig Szombathely közkórházában sebészorvos 1942-43-ban harctéri orvosi szolgálatot látott el. 1945-ben a celldömölki közkórházban megbízott...

Tudósok, művészek nyomában
Saághy István (szobor)

A budapesti tudományegyetem jogi karán 1887-ben doktorátust szerzett. Vármegyei aljegyző volt, majd 1891-től Kámoni birtokán kezdte meg arborétumának telepítését. 1920-ban már 244 fenyő és 310 lombos fa és cserjeféle élt kertjében. Főleg a fenyőfélék magyarországi honosítása terén ért el maradandó sikereket....

Tudósok, művészek nyomában
Reismann János (utca)

A Reismann testvérek születési helye a szombathelyiek által röviden csak "klinik"-ként emlegetett Semmelweis utcai Bábaképző Intézet volt. Az itteni szolgálati lakásban töltötték gyermekkorukat is, innen jártak iskolába is, előbb az elemibe, majd János a premontreiekhez, Mariann pedig a Kanizsaiba....

Tudósok, művészek nyomában
Quirinus (emléktábla)

Quirinus a Száva folyó mellett alapított, és Dél-Pannonia történetében jelentős szerepet játszó Siscia városának (Sisak, Horvátország) volt a főpásztora. Mivel Quirinus Diocletianus császár rendelete ellenére sem volt hajlandó pogány istenek oltáránál áldozatot bemutatni, Maximus helytartó parancsot...

Tudósok, művészek nyomában
Petőfi Sándor (szobor)

Petőfi Sándor, költőnkről, forradalmárunkról és nemzeti hősünkről 1987-ben állítottak szobrot Szombathelyen a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ (MMIK) épülete elé. A bronz szobor Tóth Béla szobrászművész alkotása. A kőoszlopon álló Petőfi egészen a magasba emelkedik, a köpenyegét lengeti a szél.

Tudósok, művészek nyomában
Pető András (emléktábla-lakóház)

Szombathelyen a Kossuth Lajos u. 2. sz. alatti házban született 1893. szeptember 11-én a konduktív mozgásterápiai képzés világhírű megalapítója a Pető Intézet alapítója. S mint ilyen, valószínűleg egyben a világ legismertebb szombathelyi szülötte. Szülei Pető Ármin kereskedő és Wiener Szidónia. A gyermeket...

Tudósok, művészek nyomában
Kristóf Ágota (emléktábla)

Kristóf Ágota, Agota Kristof Kossuth-díjas magyar származású svájci író, aki műveit francia nyelven jelentette meg. Gyermekkorát két testvérével, Attilával és Jenővel együtt Csikvándon töltötte. Édesapja falusi tanító volt. Kilencéves, amikor Kőszegre költöztek. Édesapját 1948-ban többéves börtönbüntetésre...

Tudósok, művészek nyomában
Kuntár Lajos (emléktábla- lakóház)

Kuntár Lajos (Csörötnek, 1914. június 27. – Szombathely, 2005. október 31.), újságíró, haditudósító, szerkesztő, népmesegyűjtő, népművelő, könyvtáros, bölcsészdoktor, tanár. Paraszti család utolsó gyermekeként született. Édesapja még születése előtt meghalt. Csörötneken járt elemi iskolába. Tanulmányait...

Tudósok, művészek nyomában
Gettó kapu

2014. július 6-án került felavatásra Veres Gábor szobrászművész alkotása a Gettó-kapu, mely a deportálások 70. évfordulója alkalmából került elhelyezésre az egykori szombathelyi gettó bejáratának helyén.

Tudósok, művészek nyomában
1956-os emlékmű

A szobor maga egy gúzsba kötött embert ábrázol, aki egy lyukas zászlót szimbolizáló kőlap mögött áll. Fölötte a szombathelyi áldozatok halálának dátumát, mellette a mártírok névsorát olvashatjuk. Marosits József, 2001.

Tudósok, művészek nyomában
Zuhatag

A szobor két részből állt, a vörösrézből álló részét ellopták, valószínűleg színesfém tolvajok. A krómacél része még mindig meg van. Gaál Tamás alkotása, 1989.

Tudósok, művészek nyomában
Weöres Sándor (szobor)

Nemzedékek nőttek, nőnek fel gyermekversein. A Bóbita, a Galagonya, a Fut, robog a kicsi kocsi és megannyi társuk mondókaként, dalként kísér bennünket. A Rongy-szőnyeg szerzője a legtöbb húron játszó magyar költő. Nem csupán műfaji, ritmikai sokszínűsége okán, bár az altatótól a ráolvasásig, az epigrammáktól...

Tudósok, művészek nyomában
Wälder Gyula (emléktábla-szülőház)

Az Óperint utca 14. számú ház falán 1970. decembere óta hirdeti emléktábla Wälder Gyula emlékét, aki 1884. február 25-én született itt, Wälder Alajos fiaként. A Wälder családban meglévő művészi hajlamok benne teljesedtek ki. Édesapja jónevű építész, aki Szombathely számos városképi jelentőségű épületének...

Tudósok, művészek nyomában
Varasdy Károly (emléktábla)

Középiskoláit Szombathelyen végezte, jogot Pozsonyban, Győrben és Budapesten hallgatott. 1871-ben nyitott ügyvédi irodát Körmenden, 1882-ben Szombathely alügyésze volt. 1885-ben lett a város polgármestere. Irányítása idején egyesítették a várossal Szentmárton és Óperint községeket. Ekkor épült a Pozsony...

Tudósok, művészek nyomában
Ujváry Ede (utca)

A pécsi középiskola elvégzése után a budapesti tudományegyetem jogi fakultására iratkozott be, ahol 1899-ben avatták doktorrá. 1899. november 9-én került Szombathelyre, mint vármegyei közigazgatási gyakornok. 1900-ban árvaszéki I. jegyzőnek választották. 1902-ben Szombathely város főjegyzője lett, majd...

Tudósok, művészek nyomában
Tóth István (emléktábla-szülőház)

A Mátyás király u. 6. sz. alatt egy jellegtelen földszintes házon 1947 óta díszes emléktábla hirdeti, hogy itt született Tóth István, korának kiváló szobrászművésze, akire városunk méltán lehet büszke. Édesapja megbecsült, tehetséges asztalosmester volt, s úgy nézett ki, hogy fia is a műhely árnyékában...

Tudósok, művészek nyomában
Testvérvárosi kő

Szombathely testvérvárosait iránytűszerűen bemutató installáció, amelyen a légvonalbeli távolságok is jelölésre kerültek. Szombathely testvérvárosai: Ferrara-Olaszország; Kaufbeuren-Németország, Lappeenranta-Finnország, Maribor-Szlovénia, Ramat-Gan-Izrael, Felsőőr (Oberwart)-Ausztria, Nömme-Észtország,...

Tudósok, művészek nyomában
Szombathelyi polgárok szobor

Körösényi Tamás (1953-2010) Munkácsy-díjas szobrászművész Szombathelyi polgárok c. bronz szoborcsoportja a Savariaba megérkező római polgárokat ábrázolja. A római férfiak koruk szerint időrendi sorrendben állnak fel, és az élet körforgását hivatottak szimbolizálni, ahogyan a nemzedékek nemzedékre követik...

Tudósok, művészek nyomában
Szigeti Kilián (emléktábla)

Szigeti János vasúti irodakezelő családja Szombathelyen a Söptei utca 35. szám alatt élt. Szigeti Miklós 1913. április 19-én született. A premontrei gimnázium hat osztálya után jelentkezett bencésnek Pannonhalmán. Az érettségi után, 1931-ben szerzetesként kapta a Kilián nevet. Latin- történelem szakos...

Tudósok, művészek nyomában
Székely Ferenc (emléktábla-szülőház)

Középiskolai tanulmányait Szombathelyen, a jogot Pesten végezte. 1871-ben ügyvéd lett. Debrecen főügyész-helyettesévé nevezték ki. 1889-től a Magyar Jogászegyesület választmányának tagja. 1890-től kúriai bíró. Tevékenyen részt vett a Magyarországi Rabsegélyző Egyesület megalakításában és a budapesti...

Tudósok, művészek nyomában
Szent Márton megkereszteli Édesanyját (szobor)

A szombathelyi Szent Márton templom északi mellékkápolnája a legenda szerint éppen Szent Márton szülőháza helyén épült. A bejárata felett olvasható is a felirat, miszerint Itt született Szent Márton – HIC NATUS EST SANCTUS MARTINUS. Itt őrzik a Szent Márton ujjereklyét. 1938-ban állították fel...

Tudósok, művészek nyomában
Szentháromság szobor

Az 1711-es pestisjárvány áldozatainak emlékére állították 1714-ben. Az 1716. évi tűzvész azonban elpusztította. 1869-ben közadakozásból egy új neoromantikus stílusú emlékművet készített Hudetz János. Ezt viszont 1932-ben egy szélvész döntötte le. A rekonstrukció után 1951-ig a Szent Márton-templom felé...

Tudósok, művészek nyomában
Szelestey László (utca)

Vagyonos szülők gyermeke volt. Kőszegen, Sopronban, Szombathelyen tanult, Pesten ügyvédi vizsgát tett. A pinkafői uradalom ügyésze volt, de hamar az irodalom felé fordult. 21 éves korában jelent meg az Érzelemvirágok című kötete. (Kőszeg, 1842) Szívesen politizált, vármegyéjében, mint a szabadelvű ellenzéknek...

Tudósok, művészek nyomában
Szász Béla (utca)

A Pázmány Péter Tudományegyetemen magyar és francia nyelvet, és művészettörténetet tanult, 1937–39 között a párizsi Sorbonne-on folytatta tanulmányait. majd 1946-ig Argentínában élt. Hazatérését követően a Képes Hét és a Jövendő című lapok szerkesztője lett. 1948-ban a Külügy-, majd a Földművelésügyi...

Tudósok, művészek nyomában
Somogyi Béla (utca)

A Csáktornyai Tanítóképzőben tanult. 1893-ban Felsővisón állami tanító. Első cikkei a Népszavában és a Cipészek Szaklapjában Suhogó álnéven jelentek meg, 1895–1896-ban. 1897-ben Budapestre került, belépett a Szociáldemokrata pártba. 1897-1898-ban a Népszava szerkesztője. Utána egy külvárosi iskolában...

Tudósok, művészek nyomában
Sárkányos kút

A Szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő előtt egy kedves bárány és egy betonból kitekeredő sárkány meseszerű látványa fogadja a járókelőket. Ez nem csupán egy aranyos köztéri szobor, hanem ivókútként is funkcionál. A bárányka a szájából a sárkány szájába vizet spriccel. Na de nem is akármilyen vizet,...

Tudósok, művészek nyomában
Rumi Rajki István

1896-ban Losoncon kezdett díszítő szobrászatot tanulni. Szegeden az építőipari iskola növendéke volt. 1902-ben hazatért Szombathelyre. 1905-től a müncheni képzőművészeti akadémián tanult 1915-ig. 1907-ben pár hónapot a párizsi Julian-Akadémián töltött. 1916-17-ben Szombathelyen élt és síremlékeket készített....

Tudósok, művészek nyomában
Rauscher Miksa (családi villa)

A szombathelyi polgárosodás időszakának legjelentősebb építésze Rauscher Miksa volt. A felvidéki Léván született 1850-ben polgári családban. Építészeti tanulmányait Bécsben végezte a Képzőművészeti Akadémián. Ennek befejezése után még 3 évig Bécsben maradt és neves mesterek irodájában szerzett gyakorlatot....

Tudósok, művészek nyomában
Puskin (szobor)

A Brenner parkban 1950-ben felállított, restaurált, majd 2009. július elején visszahelyezett szobor talpán egy latin mondatban örökítette meg szerelmét a művész. 'parata est in tempore nativitatis amatae primae helena nominatur'. A felirat egy Helena nevű hölgyhöz fűződő első nagy szerelem emlékét valószínűsíti....

Tudósok, művészek nyomában
Pető Ernő (utca)

1909-ben kapta meg Budapesten orvosi diplomáját. Ezután bel és külföldön klinikai tanulmányokat folytatott 1914-ig. Az I. világháborúban, mint tartalékos ezredorvos az orosz harctéren, majd Kleinmünchenben szolgált. Még a háború alatt került Szombathelyre a honvéd helyőrségi kórház sebészeti osztályára,...

Tudósok, művészek nyomában
Pelikán szobor

A Pelikán szobor Szombathely egyik legszebb parkjában áll, igazából a park a szoborról lett elnevezve. Az eredeti szobrot 1920-ban Rumi Rajki István szobrászművész alkotta, amiről később másolatokat is készített a szobrász. Többszöri megrongálását követően, 2014-ben Veress Gábor készítette el a jelenlegi...