Adatok betöltése...

Programok

Sport

Sport

2021.06.06 (Vasárnap), 10:00

  • Sportág:

    • Egyéb sportok

A Bajnokság aktuális Versenyleírása minden esetben a www.tizenegyesrugo.hu weboldalon elérhető.

 

Az I. Országos Tizenegyesrúgó Bajnokságon a Területi Forduló hirtelen halál rendszerben, míg a Megyei forduló és az Országos döntő egyenes kieséses (Grand Slam) rendszerben kerül lebonyolításra. A Területi forduló továbbjutói bejutnak a Megyei fordulóba. A Megyei forduló győztesei bejutnak az Országos döntőbe.

 

Időpontok

Első forduló: 2021.06.05-06. és 2021.08.28-29. és 2021. 09. 04-05.

 

/ Területi forduló / Hirtelen halál: Minden Nevező lő egy büntetőt. Aki belőtte továbbjut, aki kihagyta kiesik. Mindaddig, csak annyi Nevező marad játékban, amennyi a továbbjutók száma. Ha bármelyik forduló után kisebb nevező marad játékban, mint a továbbjutók száma, akkor az utolsó fordulóban kiesett játékos folytatja a versenyt mindaddig, míg a továbbjutó szám nem érinti.

 

Példák:

Egy eset

Egy helyszínen 300-an indulnak, ebből 8-an juthatnak tovább a megyei döntőbe. Az első körben mindenki egyszer rúghat büntetőt. 200 versenyző berúgja a tizenegyest és tovább a következő fordulóba, 100 versenyző kihagyja és kiesik. A 200 bent maradt versenyző addig folytatja a párbajt, míg végül 8 továbbjutó marad, akik részt vehetnek a megyei döntőn.

B eset

Egy helyszínen a 300 indulóból már csak 10-en vannak versenyek, ebből 8-an juthatnak tovább a megyei döntőbe. Mind a 10-en rúgnak egy tizenegyest, ebből 5-en berúgják és 5-en kihagyják. Mivel a labdát játszó játékosok száma (5 fő) kisebb, mint a tovább juttathatóké (8 fő), ők tovább továbbjutnak. A maradék játékos (5 fő) a maradék helyekért (8-5 = 3) versenyezhetnek.

C eset

Egy helyszínen a 300 indulóból már csak 10-en vannak versenyek, ebből 8-an juthatnak tovább a megyei döntőbe. Mind a 10-en rúgnak egy tizenegyest, ebből 9-en berúgják és 1 fő kihagyja. Mivel a labdát berúgó játékosok száma (9 fő) nagyobb, mint a tovább juttathatóké (8 fő), mind a 9 fő újabb rúgást hajt végre. Az 1 fő, aki kihagyta a tizenegyest kiesik a versenyből.

 

/ Megyei forduló és országos döntő / Páros egyenes kieséses rendszer (Grand Slam) sorsolás útján meghatározott ágrajz alapján: A Megyei fordulóba és az országos döntőbe jutott Nevezők párosával felosztásra kerülnek. A párbajban 2-2 lövés után több ponttal később tovább, másik kiesik. Pontazonosság esetén újra rúgnak mindketten. A továbbjutó -az elsődleges ágrajz alapján- a következő körbe jut és összeméri az erejét egy másik párbaj győztesével mindaddig, csak a győztes marad a végén. Ha bármilyen Játékos, az ÁSZF VI / 12. pontjában írtak szerint több Területi eseményről van tovább, úgy minden egyes továbbjutása után egy-egy párba kell őt állítani, úgy, mintha csak az adott Területi eseményről jött volna tovább. A megyei forduló lebonyolításának során bármikor az adott Játékos saját magával kerül szembe,

A Megyei fordulóban és Országos döntőben előfordulhat, hogy a bejutók száma a kettéosztás után páratlan számot ad, ilyenkor csoportonként lesz 1 fő véletlenszerűen kisorsolt előny. Egy versenynapon minden Nevező csak egyszer elérhető, ha előnyösebb.

 

Lebonyolítás

Versenyre regisztráláskor ki kell választani a Nevezőnek egy megyét, ahol mindent meg kell venni a bajnokság Területi fordulóján. A későbbiekben a honlapon elérhető profiljába bejelentkezve tudja a Nevező választani a konkrét helyszínt és időpontot a tizenegyesrúgás végrehajtására. A Rendező szakaszosan tájékoztatást nyújt a helyszínek és események bővülő listájáról. A nevezés helyszínének, időpontjának módosítási lehetőségei a versenyzők legkisebb 20 nappal az adott területi forduló kezdete előtt. A Területi helyszínen a Szervezők osztják szét a büntető területekre a Nevezőket.

Rendező fenntartja a jogot helyszínek összevonására, pontosan adott helyszínen nincs elegendő (min. 200 fő) jelentkező. Ebben az esetben a jegy helyszíne és időpontja a Rendező által egyoldalúan módosított kerülettel, az eseményekkel az utólag A helyszínen és időpontban kerül megrendelésre. Rendező szerint törökszik arra, hogy meghívott helyszínek érezzék meg, az események megrendelésre kerüljenek, vagy az alternatív helyszínek kijelölésével szükségessége esetén 100 km-es körzetben jelöljék ki az új helyszínt. Mindenkinek egy helyszínre a napi maximum létszámnál (400 fő) többen jelentkeznek, újabb versenynap kerül meghirdetésre, mely új, az eredeti naptól függetlenül területi fordulónak minősülnek, tehát a már korábbi időpontban induló versenyzők nem indulhatnak, kivéve, ha újabb jegyet vásárolnak az újonnan meghirdetett időpontra.

Az átcsoportosítás menete minden esetben az aktuális nevezők számától függ. Előnyt mindig az a helyszín élvez, ahol a több mint 200 fő alatti létszámú nevező lesz.

A területi versenyek lebonyolításáért a szerződött partnerek felelnek.

 

A versenyen a 11-es rúgás általános szabályai érvényesek.

A rúgó játékost a játékvezetőnek (jelen esetben: író) a kapus számára mindenki számára ki kell jelölnie.

A kapuson és a rúgó játékoson kívül nem tartózkodhat a tizenhatoson belül, vagy 9,15 méternél közelebb a labdához (vagyis a tizenhatoson található köríven kívül kell lennie a többieknek elhelyezkedniük).

Minden játékosnak a játéktéren, minimum a labda magasságában, de a büntetőterületen kívül kell elhelyezni. A büntetőterületen belül, csak az aktuális rúgó, a kapus és a bíró tartózkodhat.

A kapus a rúgás pillanatában nem hagyhatja el a gólvonalat, de a gólvonalon mozoghat, integethet, zavarhatja a rúgó játékost.

A rúgást csak a játékvezető engedélyező sípjelére lehet elvégezni.

A rúgó játékos előrejelzése kell a labdát rúgni.

Minden Területi versenyről 4-16 rúgó jut a megyei döntőbe, attól függően, hogy az adott Területi versenyen hány résztvevő van, vagy, hogy az adott megyében hány helyen van a Területi verseny. Egy adott versenyről - ide értve a területi és a megyei versenyt is - a továbbjutók pontos számai a Rendező 72 órával az adott verseny előtt közzéteszik a honlapot, valamint az adott versenyre nem nevezett személy e-mailben tájékoztatják

Ha a Megyei fordulóba továbbjutott Játékosok közül a játékosokra vonatkozó ÁSZF rendelkezései alapján, a Megyei forduló előtt vagy több Játékos kizárásra kerül, úgy helyettük a Rendező pót-továbbjutót sorsol ki. A pót-továbbjutó azon Területi verseny utolsó körében kiesett azon Játékosok között kerülõ kisorsolásra, amelyrõl az utóbbiak kizárására került Játékos továbbjutott.

A versenybíróság felállításáról, a jegyzőkönyv vezetéséről és a verseny sportzerű lebonyolításáról a szervezők gondoskodnak.

 

Egyéb rendelkezések

A versenyeken mindenki csak saját felelősségét élvezheti, amikor a regisztráció során az ÁSZF elfogadásával elfogadja.

A jogszabályba, az általános szerződési feltételbe vagy a játékszabályba ütköző magatartást a helyi lebonyolítók kizárásával büntethetik.

A versenyből kiesettek a Szervezők és a Rendező felé semmiféle követeléssel nem fordulhatnak.

SARS-CoV-2: A mindenkori hatályos jogszabályok és hatósági előírások érvényesek a versenyre és a résztvevőkre. Ezen szabályok be nem tartása kizárással jár. A szabályok betartatása a Szervező és a Rendező feladata. Mindig korlátozás miatt a kitűzött esemény nem tartható meg, akkor a Rendező gondoskodik egy új időpontban kitűzéséről, és erről a regisztrációról. Az új időpont olyan időszakra tűzhető ki, amikor a jogszabályok már lehetővé teszik az esemény megtartását. Abban az esetben, ha ezen időszakban a korlátozás bevezetése vagy előre nem határozható meg, akkor a Rendező - ha nem döntött a verseny törléséről - köteles azt jelenteni, haladéktalanul az új időpontot kitűzni, hogy a korlátozások megszűntek. A Rendező és a területi szervező március és november között köteles megrendezni a versenyt. December, január és február hónapokban az esemény nem tartható meg.

Hogyan jutok oda?

További Programok

Helyszínek, szervezők