Adatok betöltése...

Látnivalók

Összes látnivaló

Összes látnivaló

Szőllősi Jézus Szíve templom

Szombathely,  Szőllős utca  38.

+3694313104

A Szombathely szőlősi városrészén, a Hunyadi és Szent Gellért utca sarkán megépült új templomot 2005. január 29-én, szombaton délelőtt fél 11-kor szentelte fel dr. Konkoly István megyés püspök. A Jézus Szíve Egyházközség 1930-ban alakult a régi gyöngyösszöllősi városrészen. A lelkészségnek kezdetben nem volt temploma, az istentiszteletek céljára egy szükségkápolnát alakított ki a Szőlős utcai iskola egyik tanterméből és az igazgató lakásából. A városrész népessége folyamatosan nőtt, a szükségkápolna kicsinek is, korszerűtlennek is bizonyult. A negyvenes évek elejére elérkezettnek látták az időt új templom építésére. Gróf Erdődy Ferenc a mai Szent Gellért és a II. Rákóczi Ferenc utca sarkán 870 négyszögöl telket ajándékozott a leendő templom számára. 1942-ben megalakult a Templomépítő Társaság, amely hathatósan segítette az építkezést. 1942. július 5-én elhelyezték a templom alapkövét, majd megkezdődött az építkezés. A gyorsan felépült templomot 1943. augusztus 22-én áldotta meg Grősz József megyés püspök. A szöllősi hívek nem sokáig örülhettek új templomuknak. 1944. október 21-én ugyanis egy bombatámadás teljesen romba döntötte. A hívek újra visszaszorultak a szükségkápolnába, amelyet a templom romjaiból hozott téglákból egy oldalhajóval bővítettek. Ez az úgynevezett iskolakápolna szolgált istentisztelet céljára 60 éven át. 1997. szeptember 1-jével új plébánosa lett a városrésznek dr. Horváth Lajos személyében, aki az első szentmise alkalmával kihirdette: új templomot kell építeni a szőlősi hívek számára. A városi önkormányzat 1998 őszén egy több mint 4 ezer négyzetméteres telket ajándékozott a Hunyadi és a Szent Gellért utca sarkán levő területből templom-építés céljára. A régi telket ugyanis államosították. Az új templom alapkövét 2000. június 12-én helyezte el dr. Konkoly István megyés püspök. Az építési bizottság Heckenast János terveit fogadta el. Az építkezés 2001 májusában kezdődött el, első ütemben a templom, a második fázisban a torony készült el, s végül megépült a templom mellett a plébánia is. A templom 500 négyzetméter alapterületű, 500-600 hívőt tud befogadni. Az altemplom közszolgálati célokra készült. Különféle rendezvényeknek, közösségeknek ad helyet. A templom titulusa: "Jézus Szíve a Szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott Szív". Az invokáció a Jézus Szíve litániából vett idézet. Szőlősben ugyanis pünkösdkor volt mindig a búcsú. Az első templomot pedig Jézus Szíve tiszteletére építették. Így az új templom megőrzi a régi hagyományt és az első templom emlékét.

 

 

Hogyan jutok oda?

Helyszínek, szervezők