Adatok betöltése...

Látnivalók

Nevezetes polgárok

Nevezetes polgárok

Rákosi (Kremsner) Jenő

Gazdasági írnokként kezdte pályáját, majd a budapesti.-i egyetemen. jogot végzett. Első irodalmi sikerét 1866-ban Aesopus c., a Nemzeti Színházban előadott vígjátékával aratta. Publicisztikai tevékenységét Kemény Zsigmond hívására 1867-ben a Pesti Naplónál kezdte Deák politikáját támogató cikkeivel.

Gazdasági írnokként kezdte pályáját, majd a budapesti.-i egyetemen jogot végzett. Első irodalmi sikerét 1866-ban Aesopus című, a Nemzeti Színházban előadott vígjátékával aratta. Publicisztikai tevékenységét a Pesti Naplónál kezdte Deák politikáját támogató cikkeivel. 1869-ben megalapította és 1875-ig szerkesztette a Deák-párti „Reform”-ot, majd ismét a „Pesti Napló” munkatársa és hat éven át a Népszínház rendező-igazgatója volt. Színműveivel társulatának jelentős helyet biztosított kora színházi életében. 1881-ben Csukássi Józseffel megalapították a „Budapesti Hírlap”-ot. Az 1890-es évektől Apponyi Albert politikáját támogatta. megalapította a „Divatújság”-ot és a krajcáros „Esti Újság”-ot. 1896-ban, nemességet kapott, 1902-ben főrendiházi tag lett. „Harmincmillió magyar impériuma” megvalósításának sürgetésével heves agitációt fejtett ki a nemzetiségek erőszakos magyarosítása érdekében és Tisza István oldalán harcolt az általános választójog ellen. Nagy szerepet volt Ady és a modern költészet elleni irodalmi hajszában is. Az I. világháború idején a végsőkig folytatandó háborút propagálta, a vereség után a revizionista mozgalom egyik élharcosa lett, de nem azonosult az ellenforradalom antiszemitizmusával, és egyértelműen szembefordult a zsidóüldözéssel. Tagja volt a Kisfaludy-, és , a Petőfi Társaságnak. 1920-ban Szombathely díszpolgárává választották.

 

Helyszínek, szervezők