Adatok betöltése...

Látnivalók

Nevezetes polgárok

Nevezetes polgárok

Lipp Vilmos

Kegyesrendi, majd premontrei szerzetes volt. 1861-ben pappá szentelték. A pesti egyetemen 1868-ban latin, görög, német nyelvből tanári, 1878-ban bölcsészdoktori oklevelet szerzett. A régészet iránti érdeklődését 1860-tól a premontrei gimnázium tanára, Rómer Flóris ébresztette fel benne, akivel együtt kutatta és feltárta Savaria régiségeit.

A premontrei szerzetest. 1861-ben szentelték pappá. A Pesti Egyetemen 1868-ban latin, görög, német nyelvből tanári, 1878-ban bölcsészdoktori oklevelet szerzett. A Szombathelyi Premontrei Gimnázium tanárának régészet iránti érdeklődését Rómer Flóris ébresztette fel, akivel együtt kutatták és tárták fel Savaria régiségeit. Lipp Vilmos „Tanulmányok” és „A Római szobrászat emlékei Vasmegyében” című munkáival élénk propagandát folytatott a régészeti leletek gyűjtése és megóvása érdekében. Alapító szerkesztője volt a „Vasmegyei Közlöny”-nek, valamint a vas megyei régészeti gyűjteménynek. Gyűjtötte, rendszerezte az előkerült leleteket. Szerkesztette a „Vasmegyei Régészeti-egylet Évi Jelentésé”-t. Régészeti munkája mellett szépirodalmat fordított, tanulmányokat jelentetett meg az irodalomtörténet tárgyköréből. 1876-ban hosszabb tanulmányútra Itáliába utazott. A Keszthelyi Premontrei Gimnázium igazgatójaként, a városban és környékén nagy kiterjedésű népvándorlás- és avar kori temetőket tárt fel. Tanulmányai az Archeológiai Értesítőben és az Archeológiai Közleményekben jelentek meg.

Helyszínek, szervezők