Adatok betöltése...

Látnivalók

Nevezetes polgárok

Nevezetes polgárok

Bertalanffy József

Bertalanffy Imre - a Bertalanffy-nyomda megalapítójának - fia. 1874-ben vette át apjától - az 1846 óta működő - nyomda vezetését. Többször is korszerűsítette: új felszerelést vásárolt és az Óvoda utcában (ma a Rákóczi Ferenc u. - Batthyányi tér - Thököly I. u. közötti szakasz) nagyobb helyiségben rendezkedett be.

Bertalanffy Imre - a Bertalanffy-nyomda megalapítójának - fia. 1874-ben vette át apjától - az 1846 óta működő - nyomda vezetését. Többször is korszerűsítette: új felszerelést vásárolt és az Óvoda utcában (ma a Rákóczi Ferenc u. - Batthyányi tér - Thököly I. u. közötti szakasz) nagyobb helyiségben rendezkedett be. Ő indította az első szombathelyi újságot, a Vasmegyei Lapokat, amelynek először jelentős írója, majd 1884-től szerkesztője volt (Balogh Gyula kiválása után). Írói és közéleti tevékenysége is jelentős volt. Nyomdája 1846-tól 1908-ig működött. 1873-ban megírta a könyvnyomtatás kézikönyvét - de mivel csak 90 előrendelés érkezett - a munkája kéziratban maradt.

Jelentősebb kiadványai:

  • Balogh Gyula: Emlékkönyv Berzsenyi Dániel születésnapjának százados évfordulóján (Szombathely, 1876.);
  • Balogh Gyula: Vasvármegye nemes családjai (Szombathely, 1876.);
  • Kunc Adolf - Kárpáti Kelemen: Szombathely - Savaria rendezett tanácsú város Monographiaja (Szombathely, 1881-1894.)

Helyszínek, szervezők