Adatok betöltése...

Hasznos

Szociális int. és bölcsődék

Egyesített Bölcsődei Int.

Egyesített Bölcsődei Int.

Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény

Szombathely,  Bem József utca  33.

+3694501551

+3694501578

http://www.bolcsodeszombathely.hu/

sebestyen.bianka@ebi.szombathely.hu

Szombathely városában a bölcsődék nem önállóan, hanem egyesített formában, összevontan működnek. A tagbölcsődéknek a központja és a szakmai irányítása a Derkovits lakótelepen található, a Napraforgó Bölcsőde épülete emeleti részén. Az intézményvezetés munkáját intézményvezető, intézményvezető helyettes, szaktanácsadó, központi gazdasági hivatal, karbantartó szakmunkások, központi mosoda és élelmezési csoport segítik. A szakmai munka koordinálása, támogatása és ellenőrzése, pályázatok készítése és megvalósítása, képzések, továbbképzések lebonyolítása, hallgatók és tanulók fogadása, mentorálása, mind az ügyviteli feladatok, karbantartási munkák, étlap szerkesztések, élelmiszerbeszerzések, szállítások, valamint a bölcsődei élethez szükséges textíliák (ágynemű, törölköző, asztalterítő, előke, függöny…stb.) mosása, vasalása és varrása a központi egységekben történik és az intézményvezetés feladatai közé tartozik.

A bölcsődei nevelés, gondozás feladata a családban nevelkedő kisgyermekek napközbeni ellátása, valamint kiegészítő szolgáltatások biztosításával a 20 hetes – 3 éves egészséges és 20 hetes – 6 éves sajátos nevelési igényű gyermek testi és pszichés szükségleteinek kielégítése, az optimális fejlődés elősegítése.

Feladat továbbá a hátrányos helyzetű gyermekek esetében a hátrányok és következményeik enyhítésére törekvés.

Egyesített intézményünk 7 tagbölcsődében 538 férőhellyel és 2 mini bölcsődében 14 férőhellyel biztosítja a 3 év alatti gyermekek napközbeni ellátását.

A bölcsőde a családi nevelés értékeit, hagyományait és szokásait tiszteletben tartva és lehetőség szerint erősítve vesz részt a gyermekek nevelésében, gondozásában.

A gyermek személyi és tárgyi környezetének állandósága (saját kisgyermeknevelő rendszer, csoport- és helyállandóság) növeli az érzelmi biztonságot, alapul szolgál a tájékozódáshoz, a jó szokások kialakításához.

A mini bölcsőde olyan intézményes ellátási forma, amely családias környezetben, kis létszámmal biztosítja a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását.

Kiemelt feladatnak tekintjük, hogy a kisgyermeket nevelő családok segítséget kapjanak gyermekük neveléséhez. Szülői kompetenciájuk erősítésével, érdekérvényesítési esélyeik növelésével kívánjuk támogatni a szülőket az együttnevelés során.

A meglévő bölcsődei alapellátás mellett olyan programokat, szolgáltatásokat alakítottunk ki, amelyek minden gyermek számára biztosítják a korának, személyiség- és fejlettségi állapotának, családi helyzetének megfelelő ellátást, amely segíti optimális fejlődésüket, egy biztonságos és gondoskodó környezetben.

Az intézmények szakmai munkáját a Bölcsődék Országos Alapprogramja és a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet által kiadott Módszertani Levelek határozzák meg. Ezt minden bölcsőde kiegészíti a helyi sajátosságokat és a kisgyermeknevelők egyéniségét tükröző saját szakmai programmal. Szakmai tevékenységük során érvényesítik az egyéni bánásmód elvét, biztosítják a rendszerességet, az aktivitást, az önállóságra nevelést, az állandóságot, az ismeretszerzés és élményszerzés lehetőségét.

Az alaptevékenység mellett különböző szolgáltatásokat nyújtunk, valós szükségletekre reagálva. A megvalósításuk a meglévő anyagi és szellemi kapacitásokra épülnek, illetve pályázat segítségével valósulnak meg. Ezek: játékos ismerkedés a német és angol nyelvvel, pöttöm-torna, sószoba, játszóház, babamuzsika, nyári testvértábor.

Az év folyamán sok közös, gyermek-szülő-kisgyermeknevelő programot szervezünk, amelyek a bölcsőde-család kapcsolatának erősítését szolgálják.

Az együttnevelés során a családi nevelés értékeit, hagyományait és szokásait tiszteletben tartva és lehetőség szerint erősítve veszünk részt a gyermekek nevelésében-gondozásában, illetve szükség esetén lehetőségeinkhez mérten törekedve a családi nevelés hiányosságainak kompenzálására, korrigálására.

Bölcsődéink nyitottak, a szülők bármikor betekintést nyerhetnek a szakmai munkába, a gyermekek bölcsődei életébe.

Bölcsődefilozófiánk” - ban is megfogalmaztuk, hogy törekszünk a feladatok színvonalas megvalósítására, a minőségi szakmai munkára és a folyamatos képzésre, önképzésre.

Célunk, hogy a bölcsődei élet élvezetes legyen a gyermek számára, részvételre motiváló és kielégítő tanulási élményeket biztosítson, társas közegben zajló interakciót ösztönözzön. Biztosítjuk, hogy koruknak és fejlettségüknek megfelelően részt vegyenek az egyes élethelyzetek, tevékenységek előkészítésében, kiválasztásában, alakításában.

Szolgáltatásaink:

  • sószoba használat

  • babamuzsika

  • nyári testvér tábor

  • baba torna

  • játszóház

  • németes játékok

  • angolos játékok

  • pöttöm színház

 

Bölcsődék:

Bokréta Bölcsőde
Csicsergő Bölcsőde
Csodaország Bölcsőde
Kuckó Bölcsőde
Meseház Bölcsőde
Napraforgó Bölcsőde
Százszorszép Bölcsőde

Mini bölcsődék:

Babóca Mini Bölcsőde

Manócska Mini Bölcsőde

 

Szünetek, lezárások:

Bölcsődénk a hivatalos törvény által biztosított ünnepnapokon van zárva. A nyári zárás időtartama 4 hét. Ez idő alatt a bölcsődékben ügyeletet biztosítunk. Téli zárás az ünnepnapokon kívül 4-5 nap. A 15/1998. NM rendelet kimondja, hogy a bölcsődében április 21-e - vagy ha az heti pihenőnapra, munkaszüneti napra esik, az azt követő legközelebbi munkanap - minden évben nevelés-gondozás nélküli munkanap. Ezen a napon a felmerülő igényekre szintén ügyeleti ellátást biztosítunk. 

 

Intézményvezető helyettes: Péter Anita

Cím: 9700 Szombathely, Bem József utca 33.

E-mail: peter.anita@ebi.szombathely.hu

Telefon: +36 (94) 501-550


Gazdasági vezető: Nagy Hajnalka,

Cím: 9700 Szombathely, Váci Mihály utca 5.

E-mail: nagy.hajnalka@ebi.szombathely.hu

Telefon: +36 (94) 501-230

 

Élelmezés vezető: Lakotár Lilla

Cím: 9700 Szombathely, Váci Mihály utca 5.

E-mail: lakotar.lilla@ebi.szombathely.hu

Telefon: +36 (94) 501-228

 

 

Facebook: Szombathelyi Bölcsődék

Instagram: @szombathelyi_ebi

Hogyan jutok oda?

Helyszínek, szervezők