Adatok betöltése...

Szabadidő

Kulturális intézmények

Kulturális intézmények

Rendelési idő

 • Hétfő 12:00 - 19:00
  (A könyvtár 2019. augusztus 5-20. között zárva tart. Nyitás augusztus 21-én.)
 • Kedd 10:00 - 19:00
  (A könyvtár 2019. augusztus 5-20. között zárva tart. Nyitás augusztus 21-én.)
 • Szerda 10:00 - 19:00
  (A könyvtár 2019. augusztus 5-20. között zárva tart. Nyitás augusztus 21-én.)
 • Csütörtök 10:00 - 19:00
  (A könyvtár 2019. augusztus 5-20. között zárva tart. Nyitás augusztus 21-én.)
 • Péntek 10:00 - 19:00
  (A könyvtár 2019. augusztus 5-20. között zárva tart. Nyitás augusztus 21-én.)
 • Szombat 10:00 - 17:00
  (A könyvtár 2019. augusztus 5-20. között zárva tart. Nyitás augusztus 21-én.)
 • Vasárnap -

A Berzsenyi Dániel Könyvtár 2021. augusztus 20-tól 22-ig, az államalapításra emlékező nemzeti ünnephez kapcsolódóan zárva tart. A könyvtár 2021. augusztus 23-én (hétfőn) a megszokott nyitvatartási rend szerint, 24-én (kedden) pedig 14 órától látogatható.

A Berzsenyi Dániel Könyvtár 2021. augusztus 20-tól 22-ig, az államalapításra emlékező nemzeti ünnephez kapcsolódóan zárva tart. A könyvtár 2021. augusztus 23-én (hétfőn) a megszokott nyitvatartási rend szerint, 24-én (kedden) pedig 14 órától látogatható.

A járványügyi védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának köszönhetően a Berzsenyi Dániel Könyvtár 2021. május 3-án újra megnyitotta közönségforgalmi tereit a védettségi igazolvánnyal rendelkező (és a felügyeletük alatt lévő kiskorú) használók előtt. Hétfőtől péntekig 10-től 18 óráig várjuk látogatóinkat.

A védettségi igazolvánnyal nem rendelkező, illetve a gyors ügyintézést választó olvasók számára továbbra is biztosítjuk a kölcsönzés lehetőségét a „Könyvterasz” szolgáltatás fenntartásával.

Az újranyitással egyidejűleg szükséges a lejárt olvasói tagságok érvényesítése, amelyre a védettségi igazolvánnyal rendelkezőknek a földszinti beiratkozási ponton, a „Könyvterasz” szolgáltatást igénybe vevőknek pedig az intézmény bejárata előtti könyvátvételi ponton van lehetőségük.

A könyvtár használata közben a továbbiakban is fontos a járványügyi óvintézkedések betartása, a maszkhasználat, a kézfertőtlenítés, a távolságtartás.

Az előírt szabályozások betartását a könyvtár munkatársai kötelesek és jogosultak ellenőrizni.

 

A jogelődnek tekintett városi közkönyvtár 1880 február 14-én kezdte meg működését a mai Szily János utca 6. számú házában. 1900-ban a korábban megalakult Vasvármegye Kultúregyesülete vette kezelésbe.1910-ben, az 1908-ban átadott múzeum kibővített épületébe költözött. Állománya központi (Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége) és helyi támogatásból gyarapodott, a vasvármegyei sajtótermékekből 1900-tól kötelespéldány szolgáltatásban részesült. Az első világháború idején nyitvatartása és forgalma minimálisra csökkent. A két világháború közötti időszakban a város jelentős kulturális intézményévé fejlődött, amiben meghatározó szerepet játszott Pável Ágoston, aki 1924-1943 között vezette a közgyűjteményt. 1922-tõl Vasvármegye és Szombathely Város Közművelődési Egyesülete néven szerepel a könyvtárat, múzeumot és öt szakosztályt irányító szervezet.

Az I. világháború éveiben az anyagi források elapadtak, a könyvtár működése heti két óra kölcsönzésre korlátozódott, a köteles példányok folyósítása is megszűnt. A korabeli irodalom jelen volt a könyvtár állományában, de nagy része hozzáférhetetlen maradt használható katalógus nélkül. Nagy munka és körültekintő szervezés után 1926-ban jelent meg Vasvármegye Kultúregyesülete Könyvtárának címjegyzéke, az anyaggyűjtést 1926. május 25-én zárták le. A katalógus megjelentetésének gyakorlati jelentősége volt, a kölcsönzők ebből tudtak választani olvasnivalót. Pável Ágoston modern és tudományos könyvtárra vágyott, ezért körültekintéssel és kitartással kezdett el építkezni az elődei által megteremtett alapokra.1928. február 29-én azzal a kéréssel fordult Vas megye kiadóhivatalaikhoz, hogy a megye területén megjelenő nyomtatványokból, különösen a heti- és napilapokból egy-egy tiszteletpéldányt küldjenek meg a könyvtárnak: „Abban a biztos reményben, hogy a m. t. Kiadóhivatal méltányolja kérésünknek művelõdéstörténeti jelentőségét, és így nem zárkózik el annak teljesítése elõl…” E felhívásnak és Pável kitartó sürgetéseinek köszönhető a Berzsenyi Dániel Könyvtár helyismereti folyóirattárának létrejötte. Ugyancsak levélben kereste meg a jelentős folyóiratok kiadóit, árengedményt vagy tiszteletpéldányt kérve.

A könyvtár látogatottságának növelése érdekében hirdetéseket helyezett el az újságokban, a szerkesztőségek munkatársai ennek fejében ingyenesen kölcsönözhettek, a város közüzemeiben hirdetőtáblákat raktak ki, a könyvtárról készült diapozitíveket rendszeresen vetítették a moziban.

A tudományos kutatással foglalkozókat azzal is támogatta, hogy részükre díjtalanul engedte a használatot, munkaasztalt biztosított és segítséget nyújtott az anyaggyűjtésben. Külföldi szakirodalom beszerzéséhez az Országos Bibliográfiai és Könyvforgalmi Központ segítségét vette igénybe. 1940. november 22-én új helyre költöztették a könyvtárat, a megyeház Hollán E. utcai részén kapott tágas helyiségeket. A múzeum épületében már a használatot veszélyeztette a zsúfoltság (az eredetileg könyvtár céljára tervezett 166 m2-bõl csak 101 m2-t használhattak) miatt. Összesen 174 m2 állt rendelkezésre, bár az előző székhelyen méretre készült állványzatot át kellett alakítani.

A háború után Szombathely város könyvtáraként működött, több költözéssel, a könyvtári szolgáltatásra egyre alkalmatlanabb épületben. 1951-ben, a mai Fő téren azonban elfogadhatóbb elhelyezést kapott a gyűjtemény. 1952-ben, egyesülve a körzeti könyvtárral megyei könyvtárrá alakult. 1956-tól viseli Berzsenyi Dániel nevét. Az országban elsők között, 1962-ben szabadpolcos kölcsönzést vezettek be, 1963-ban közkedvelt hírlapolvasót nyitottak. A szolgáltatás minőségét azonban veszélyeztette a könyvtári terek zsúfoltsága. Hoszú tervezőmunka és két évig tartó építkezés után, 1970-ben adták át a Petőfi Sándor utcában (ma Dr. Antall József tér 1.), a korszak egyik legmodernebb és funkcionálisan is kiváló −Medvedt László által tervezett− könyvtárépületét. A Takács Miklós által harminc évig vezetett intézmény olvasói elégedettségét és a szakma elismerését is élvezhette.

1978-tól kötelespéldány szolgáltatásban részesült, aminek pozitív következménye az olvasók jobb ellátása és a könyvtárközi kölcsönzés megélénkülése volt, viszont a nagy mennyiségű dokumentum elhelyezése miatt raktározási nehézséget okozott. A hét külső raktár a 90-es évek végére már szolgáltatási nehézségeket okozott. 1993-tól a könyvtár vezetését Pallósiné Dr.Toldi Márta vette át, az ő irányítása alatt kerülhetett sor 2000-2002 között, címzett állami támogatás felhasználásával, az épület bővítésére és megújítására. Az átépítés tervezője Kiniczky István és Tölgyesi Ernőné. A belsőépítész dr. Lábdyné Fülöp Melinda. A felújítás időszakában a könyvtári szolgáltatások teljes spektruma az olvasók rendelkezésére állt az átmeneti székhelyen, a domonkos kolostor épületében.

2002. augusztus 17-én Görgey Gábor kulturális miniszter adta át a felújított és kibővített épületet.

Vezető:Dr. Baráthné Molnár Mónika

 

Hogyan jutok oda?

Helyszínek, szervezők