Adatok betöltése...

Sport

Hírek

Hírek

2021.07.05 (Hétfő), 08:00

Szombathely város 2021/2022. évi

kispályás labdarúgó bajnokságának versenykiírása

CONDORDIA ÜZEMANYAGKUTAK

 

 1. Célja: Sportolási lehetőség biztosítása, a labdarúgás népszerűsítése, a sportág tömegesítése.

 

 1. Helye és ideje: A bajnokság 2021. őszi és 2022 tavaszi fordulóban kerül lebonyolításra Sportliget 4 db salakos pályáin.

 

2021. őszi forduló: 2021. augusztus 23.-2021. október 29.10 hét

2022. tavaszi forduló: 2022. március 28.-2022. június 10.11 hét

 

          A női bajnokság 2021. szeptember – október, 2022. április-május hónapokban kerül lebonyolításra!

 

 

 1. Rendezője: A Szombathelyi Szabadidősport Szövetség Labdarúgó Szakága

 

 Versenybizottság

Elnöke: Gerencsér Tibor

Szakágvezető:Szerdahelyi János (férfi)

Török Sándor (női)

Titkár:Vargyas Miklós

 

                        Tagok: Németh Lajos

                                    Szandi Gábor

 

 1. Résztvevők:              A bajnokságban részt vehetnek a város, városkörnyék területén lévő üzemek, hivatalok, iskolák, lakóterületek férfi, női csapatai.
 2. Minden csapat köteles a 2021. őszi szezonban minimum 10 mérkőzést lejátszani!

 

Férfiaknál a bajnokság csoportokba sorsolással történik. Az A., B. és C. csoportokban az előző bajnoki évben jogot szerzett csapatok vehetnek részt! Amennyiben a csoportok létszáma nem éri el a 12 csapatot a Versenybizottság feltölti az előző évi eredmények alapján!

 

AD. csoportba kerülnek beosztásra a további nevezett csapatok!

Egy-egy csoport 12 csapattal szerepel a bajnokságban. Amennyiben a D. csoportba 12 csapatnál több nevezne, úgy a Versenybizottság a D1 és D2 csoportokat létesít, a résztvevők létszámától függően. Az Öregfiúk és a Senior bajnoksága nevezéstől függően kerül megrendezésre (egy vagy két csoport). A fordulók létszáma függ a csoportokon belüli csapatok számától. A D. csoporton kívül magasabb osztályba jogot szerzett csapatok, amennyiben nevezést nem nyújtanak be, úgy a Versenybizottság jogosult helyükre más csapatot beosztani. Ez esetben a Versenybizottság döntése végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs!

 

A csapatokban résztvevő játékosok korhatár nélkül szerepelhetnek. Az öregfiúk bajnokságban szerepelhetnek, akik betöltötték a 38. életévüket, de a csapatokban kettő fő 35. és 38. év között született játékosok is szerepelhetnek. Akik év közben töltik be a 35. és 38. évüket másnaptól igazolhatók lesznek!

Senior bajnokságban 45 év felett született játékosok szerepelhetnek, de akik év közben töltik be a 45 évet, azok a következő naptól igazolhatók és játszhatnak.

A bajnokságban egy játékos több csapatban is szerepelhet, bármely csoportban, de azonos csoporton belül csak egy csapatban.

Akik a 2021. augusztus 23.-ig betöltötték a 40.-dik életévüket nem számítanak igazolt játékosnak. Ez minden osztályra vonatkozik. Külön igazolást kell készíteni minden osztály bajnokságaiban résztvevőknek is! 2021. évben a 2018-ban kiállított igazolások érvényesítése 1.500,-Ft, az új igazolások díja 2.000,-Ft lesz, a női csapatok igazolásának érvényesítése 1.000.- Ft/db, az új igazolások díja 1.500.- Ft-be kerülnek.

Átigazolás a bajnokság megkezdése előtt és a bajnokság szünetében lehet az alábbi időpontok között:

 

       2021. július 28-tól-augusztus 18-ig

       2022. február 2-től-március 23-ig, (akik még nem töltötték fel a bajnokság során 15 fővel a névszerinti nevezési lapjukat egész évben.  3 fő csere lehetősége az augusztusi átigazolási időszakban azon csapatoknak is, akik feltöltötték a névszerinti nevezésüket már 15 főre.)

            

Idény közben csak azok a csapatok igazolhatnak játékost, akik a nevezési listára kevesebb, mint 15 főt igazoltak. Kivételt képeznek a főiskolások, egyetemisták és a fegyveres erők tagjai, maximum 30-főig. A szervező semminemű felelősséget nem vállal a mérkőzéseken bekövetkezett sérülésekért, egészségügyi problémákért, károsodásokért. Mindenki saját felelősségre vesz részt, játszik a bajnokság mérkőzésein! A kispályás igazolásban szerepelni kell a 2021/2022. évre érvényes orvosi (házi, üzemi, körzeti, iskolaorvosi, sportorvosi) engedélynek. A mérkőzés kezdete előtt az érvényes kispályás igazolásokat a játékvezetőnek be kell mutatni! Az igazolásokat újra kell készíteni vagy érvényesíteni 2021. július 28-tól szerdánként 14:00 - 17:00 óra között, de legkésőbb 2021. augusztus 18-ig a Szombathelyi Szabadidősport Szövetség irodájában. (Aréna Savaria 9700 Szombathely, Sugár u. 18.)

Mérkőzések kezdési időpontja 2021/2022. évben: 18 óra 20, 19 óra 30,

Eső vagy egyéb okok miatt elmaradt mérkőzések 2-3 hét múlva pótolva lesznek! A kezdési időpontok is változhatnak ilyen esetekben!18 óra, 19 óra, 20 óra

 

 

Lebonyolítási rendelkezések:

 

Érvényes a 2021/2022. évi versenykiírással egyidejűleg!

 

 1. Minden csapat a mellékelt nevezési listára egyidejűleg 15 játékost írhat fel. Csak a nevezett játékosok szerepelhetnek a mérkőzéseken.
 2. Amennyiben a csapatok a 15 fős létszámot nem töltik be, úgy a létszám betöltéséig bármikor igazolhatnak új játékost, illetve azon csapatok, amelyek beírtak 15 főt, az téli átigazolási időszakban 3 főt igazolhat (3 fő igazolásának leadásával) a bajnokság tavaszi idényére.
 3. A Névszerinti nevezési lapot és a részvételi díjat igazoló csekket be kell mutatni igazolások érvényesítésekor
 4. A bajnoki mérkőzésen a csapatok csak akkor szerepelhetnek, ha a nevezési listát leadták, illetve az igazolásokat megújították 2021.augusztus18-ig!
 5. Mérkőzést elhalasztani csak a Versenybizottság engedélyével lehet, 10 nappal a mérkőzés előtt – az alábbiak szerint:
  • a két érintett fél megegyezése írásban, az újrajátszás időpontjának feltüntetésével
  • az időpont csak 10 nappal térhet el az eredetitől
  • aki elhalasztja a mérkőzést, annak a csapatnak az A.csoportban 10.000.- Ft, a B.,C.,D., Öregfiúk és a Senior bajnokságban 5.000.- Ft díjat kell fizetni, ami tartalmazza a játékvezető díját. Befizetés a mérkőzés előtti szerdai napon a Versenybizottságnál az irodában!
  • A bajnokság őszi utolsó három fordulójában a verseny tisztasága érdekében mérkőzés időpontját módosítani nem lehet.
  • Halasztást az egész bajnokság alatt egy csapat maximum kétszer kérhet!
 6. Várakozási idő nincs!
 7. NB-s igazolás kizárja a játékjogosultságot az alábbi esetekben: Nagypályás NB1.,NB2., NB3, ezen csapatok utánpótlás csapatai, a futsal NB1 és NB2  bajnokságban játszó játékosok valamint ugyanezek csapatok utánpótlás csapataiban szereplők. Ez vonatkozik a külföldi bajnokságban szereplőkre is. Igazolt játékosnak számít az, aki 2021. január 01. után érvényes nagypályás vagy futsal játékengedéllyel rendelkezik. A bajnokságban a 15. évet betöltött játékos nevezhető. A 2021. június 30-ig érvényes játékengedélyek lejárta után, akinek ősztől már nem lesz igazolása az a továbbiakban a kispályán is szerepelhet. A futsal regionális bajnokságban szereplő csapatok játékosai közül maximum 1 csapatban 7 fő igazolt játékos szerepelhet, a többinek a játékosnak amatőrnek kell lenni.
 8. Mérkőzéseket 1 fő játékvezető vezeti!

 

 

 1. Versenyszámok:

 

Férfi bajnokság

A.csoport

12 csapattal

B.csoport

12 csapattal

C.csoport

12 csapattal

D.csoport

12 csapattal (nevezéstől függően)

Öregfiúk 38 év felett

nevezés szerint (2 fő 35 és 38 fő év közötti játékos)

Senior 45 év felett

megfelelő létszám esetén (minimum 6 csapat)

 

                      Női bajnokság                          nevezéstől függően!

 

A 2020. évi bajnokság magasabb osztályaiból törölt csapat a 2021/2022. évi bajnokságban kizárólag a D. csoportban szerepelhet! A 2021/2022. évi bajnokságban a feljutási helyen végző csapatok a 2022/2023. évi bajnokságban magasabb osztályba nevezhetnek be, amennyiben nem úgy a D. osztályba lesznek visszasorolva!

 

 

 1. Helyezések eldöntése: Az egyes csoportokban a helyezéseket a több pont, több győzelem, gólarány, több rúgott gól, egymás elleni eredmények, sorsolás dönti el.(3 pontos rendszerben). Ennek alapján a csoport két utolsó helyezettje kiesik, és helyet cserél az utána következő csoport 1 – 2. helyezettjével. A D. csoportból csak a bajnok kerül fel! Az öregfiúk csoportban a csoportbeosztást és a lebonyolítást a Versenybizottság a nevezés lezárása után dönti el!

 

 1. Díjazás: Valamennyi csoport I – III. helyezettje díjazásban részesül. Minden csoport, illetve csoportokon belül minden csoport I-III. helyezettje oklevél - valamint éremdíjazásban (16-16 fő) részesül. Az egyes csoportok első három helyezettjei kupát nyernek!

 

 1. Költségek: A férfi bajnokság A.csoport, B.csoport, C.csoport, D.csoport, Öregfiúk és a Senior osztály részvételi díja 65.000,- Ft, a női bajnokság részvételi díja 40.000,- Ft. Azok a csapatok, akik 2020. év elején befizették a tavalyi teljes nevezési díjat, idén 40.000,- Ft kell befizetniük. Az összeget a Takarékbank Zrt. 72100237-11043481 kell befizetni! A részvételi díjból kerül kifizetésre a rendezési költség, a díjazás, valamint a játékvezetői és egyéb díjak és egy darab versenyjegyzőkönyv.

 

A női mérkőzések füves pályán kerülnek lebonyolításra!

 

Kérjük azokat a csapatokat, csapatvezetőket nevezési lap rovatainak megfelelően közöljék, hogy a pályaválasztó mérkőzéseiket melyik napon, hány órakor kívánják megrendezni.

A Versenybiztosság úgy döntött, hogy minden mérkőzést kitűzött időpontra sorsol. A bajnokság folyamán négy ki nem állás esetén törölni kell a csapatot a bajnokságból. A bajnokság folyamán visszalépett, törölt csapat sem részvételi, sem a pályabérleti díjra nem tarthat igényt. Visszatérítés nincs. A bajnoksággal kapcsolatos egyéb (felszerelés, labda stb.) költségeket a résztvevők viselik.

Ha a mérkőzés létszámhiány miatt elmaradt az első alkalommal figyelmeztetés, a további esetekben -1, -2, -3 büntetőpont levonásra kerül. A hatodik esetnél kizárás következik.

 

A sorsolásnál csak azokat a csapatokat vesszük figyelembe, amelyek a részvételi díjat 2021. augusztus 18.-ig befizetik, továbbá a csekk másolatát az igazolás készítésekor bemutatják!

 

 

A pályabérleti díjat (3.500,-Ft /hazai mérkőzés) az első bajnoki forduló megkezdése előtt a Szombathelyi Szabadidősport Szövetség részére (9700 Szombathely, Sugár u. 18.) vagy a Takarékbank Zrt 72100237-11043498 számlaszámra kell befizetni.

 

 

 

 

 1. Nevezés: a nevezési lapot és a név szerinti nevezéseket

szabadidosportszovetseg@gmail.com e-mail címekre kell megküldeni! E-mail címet és telefonos elérhetőséget mindenki köteles megadni. A levelezések csak e-mailben fognak történni. Nevezési határidő: 2021. július 15-ig.  

 

Kérjüka már 2021. év elején benevezett csapatok vezetőit , hogy Ők is küldjék el újra a nevezési lapot , amivel megerősítik nevezésüket!

 

 1. Egyebek: A bajnokságban a Kispályás Labdarúgó Szabálykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

A megváltozott játékszabályokat külön közöljük. Az esetleges óvást írásban kell a Versenybizottsághoz benyújtani a mérkőzést követő 8 napon belül 10.000,- Ft (Tízezer forint) óvási díj egyidejű befizetése mellett.

 

Fellebbezési díj: 20.000,- Ft (húszezer forint) 15 napon belül.

 

 

A Fegyelmi eljárás során elmarasztalt fél (csapat vagy személy) eljárási költséget köteles fizetni. A díjak határidőre történő befizetésének elmulasztása maga után vonja az óvás, illetve fellebbezés elutasítását!

 

 

Minden mérkőzést le kell játszani. Amennyiben nem érkezik játékvezető, a két csapat köteles megegyezni a játékvezető személyében!

 

 

 

Amennyiben valamelyik fél nem áll ki, úgy a vétkes csapattól még (-3) pontot kell levonni, a 3 pontot természetesen a vétlen csapat kapja 3-0 gólkülönbséggel.

 

Amelyik csapatban olyan játékos lép pályára, aki nem szerepel a nevezési listán, aki az öregfiúk bajnokságban fiatalabb korú játékost szerepeltet; a külföldi bajnokságban magasabb osztályban játszik; első alkalommal a csapatot (-6 pont) levonással, a második alkalommal a csapat végleges kizárásával büntetik!

 

A kispályás bajnokságban szereplő játékosok üzemi, falusi vagy egyéb spartakiádon, valamint a Szabadidősport Szövetség Labdarúgó Szakága által rendezett körmérkőzéseken korlátozás nélkül szerepelhetnek.

 

Amennyiben a versenykiírás rendelkezéseit valamelyik csapat vagy játékos megsérti, fegyelmi büntetést von maga után.

 

A fegyelmi eljárás a Szombathelyi Szabadidő Sport Szövetség kispályás labdarúgó szabályzata alapján történik, amit a sorsolással együtt megkapnak a csapatvezetők.

 

A mérkőzésen csak sportöltözékben (számozott mez, nadrág, stopli nélküli tornacipő) lehet részt venni.

 

A végleg kiállított játékos vagy az egyesület képviselője részt vehet a Fegyelmi tárgyaláson a bajnoki fordulót követő hét szerdáján. A félbeszakadt, beszüntetett bajnoki találkozó után az érdekelt egyesületek képviselői és a játékvezető részt vesznek a tárgyaláson!

 

 

 

Játékidő: 2 x 30 perc (férfiak)

2 x 20 perc (női)

 

 

 

 

A Sportligetben lévő iroda rendelkezik defibrillátorral és mentőládával! Minden hazai csapat 1 fő rendezőt is köteles biztosítani, akinek a nevét a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. (Nem lehet hölgy, csapattag, valamint 18 év alatti személy). A rendező feladata a mérkőzés alatt és után (10 perc) a rend fenntartása valamint a jegyzőkönyv és az igazolások megőrzése.

 

Amennyiben a feltételek nem biztosítottak, úgy a játékvezetők nem vezethetik le a mérkőzést, ebben az esetben a rendező csapata minősül vesztesnek.

 

A szövetségi nap 2021. július 28-tól szerdánként 14:00 és 17:00 között a bajnokság folyamán.

 

További Programok

Helyszínek, szervezők