Adatok betöltése...

Látnivalók

Nevezetes polgárok

Nevezetes polgárok

Nagy János

A szombathelyi gimnáziumban tanult. tagja volt a Bitnitz Lajos által alapított Magyar Társaságnak. Kiválóan beszélte a keleti nyelveket.. 1830-ban latinul írta meg a Budai Egyetem történetét és ebben arab nyelvű verssel köszöntötte alma materét. 1832-ben Grammatica Linguae Hungariae címmel jelentette meg magyar nyelvtanát.

A szombathelyi gimnáziumban tanult, tagja volt a Bitnitz Lajos által alapított Magyar Társaságnak. Kiválóan beszélte a keleti nyelveket. 1830-ban latinul írta meg a Budai Egyetem történetét és ebben arab nyelvű verssel köszöntötte alma materét. 1832-ben Grammatica Linguae Hungariae címmel jelentette meg magyar nyelvtanát. 1833-tól volt a Magyar Tudós Társaság tagja. Ekkor tért vissza Szombathelyre. A Szeminárium prefektusa és a magyar jog, a keleti nyelvek és a szentírástudomány tanára lett. 1838-ban lett a Tudományos Akadémia rendes tagjává választották. Székfoglalójában a nyelvek összehasonlításának vezérelveiről értekezett. 1845-ben jelent meg Magyar-latin egyházi műszótára. 35 évi tanári munka után távozott a katedráról. 1871-ben kanonoki majd apáti címet kapott. 76 évesen hunyt el.

Helyszínek, szervezők