Adatok betöltése...

Látnivalók

Összes látnivaló

Összes látnivaló

Székesegyház, Szeminárium, Püspöki Palota - Szent Márton Történelmi Sétaút

Szombathely,  Mindszenty József tér 

A Szent Márton Történelmi Sétaút (Via Historica Sancti Martini) a Kálvária templomtól a Szent Márton templomig 9 állomáson keresztül vezet, amelyeket 30 darab burkolati „lépőkő” köt össze. Azokat a helyszíneket mutatja be, amelyek a város ókeresztény hagyományaihoz kapcsolódnak. Az egyes állomásoknál lévő műalkotások, információs objektumok Szent Márton és Szent Quirinus életének egy-egy epizódjára hívják fel a figyelmet.

4. állomás: Székesegyház, Szeminárium, Püspöki Palota

A Szombathelyi Püspökség megalapítása után Szily János, az első püspök az egyházmegyét Szent Márton és Szent Quirinus oltalmába ajánlotta. Quirinus és Márton ábrázolásai megtalálhatók a Szeminárium kápolnáiban, a Székesegyházban és a Püspöki Palotában is. A Székesegyház északi kápolnájában találjuk Szent Márton ereklyéjét, amelyet 1913-ban Tours érseke ajándékozott Szombathelynek. A Szent Márton herma Tóth István szobrász alkotása. Ugyancsak a Székesegyházban látható Anton Maulbertsch 179-ben készített Szent Márton képe. A Püspöki Palota nagytermének mennyezetképét is Maulbertsch készítette, témája: Szent Quirinusszal és Szent Mártonnal elérkezik a kereszténység Pannoniába. A Papi Szeminárium régi kápolnáját Stornó Ferenc festette ki. A tabernákulum két oldalán az amiens-i jelenet és Márton álma látható. Az új kápolnát Kontuly Béla 1941-ből származó, Szent Márton egész életét bemutató freskója díszíti.

Az iránymutató kompozíció középén kiemelkedő kőelemtől hét – a burkolatba süllyesztett - irányjelző nyíl indul ki, a jelzett célok irányába. Az irányjelzők feliratai: Katedrális, Romkert, Szeminárium, Sala Terrena, Kálvária - Martineum, Szent Márton templom, Iseum. Az irányjelző kövekben egy-egy jelképes kör alakú bronztáblácska kapott helyet, a jelzett funkció megjelenítésével.
 

Hogyan jutok oda?

Helyszínek, szervezők