Adatok betöltése...

Látnivalók

Nevezetes polgárok

Nevezetes polgárok

Pável Ágoston

"Holdvilág-lény volt: egyik fele szakadatlan derűben, másik fele bonthatatlan homályban; így bolyongott köztünk" - vallott róla, ifjúkori mesteréről Weöres Sándor. Illyés Gyula pedig - anyanyelve, vállalása és kultúraközvetítő szerepe okán - két nép hű fiaként jellemezte. 1886-ban született a Vas megyei Vashidegkúton (Cankova).

"Holdvilág-lény volt: egyik fele szakadatlan derűben, másik fele bonthatatlan homályban; így bolyongott köztünk" - vallott ifjúkori mesteréről Weöres Sándor. Illyés Gyula pedig – anyanyelve és kultúraközvetítő szerepe okán - két nép hű fiaként jellemezte. A szlovén anyanyelvű gyermek az iskolában tanult meg magyarul. A szombathelyi gimnáziumi évek után iratkozot a Pázmány Péter Tudományegyetem magyar - latin szakára. Bölcsészdoktori diplomáját összehasonlító szlavisztikából szerezte. Tordán, Dombóváron, 1920-tól pedig Szombathelyen tanított. 1924-től haláláig vezette rendszerezte, gazdagította a vasi megyeszékhely múzeumának könyvtárát. Múzeumvezetőként, könyvtárosként, a Faludi Ferenc Irodalmi Társaság alelnökeként neki köszönhető, hogy 1933. telén megalakult a Vasvármegyei Múzeumok Barátainak Egyesülete. Az egyesület által megindított Vasi Szemle folyóirat főszerkesztője volt. Néprajzi, nyelvjárási gyűjtéseket szervezett, a helyi értékek megbecsülését szorgalmazta. Sajtó alá rendezte a Dunántúli Szemle Könyvei sorozat köteteit. 1941-től a Szegedi Egyetemen a délszláv nyelv és irodalom magántanáraként tanított. Nyelvészeti munkássága során a Mura-vidéki szlovén nyelvjárást, a népköltészetet és a szlovén irodalmi nyelv kialakulásának kérdéseit kutatta. Magyarra fordította Ivan Cankar munkáit. Hatvan évesen váratlanul hunyt el. A szombathelyi Szent Quirin templom kriptájában nyugszik. A városban 1956 óta, utca viseli a nevét, szobrát születésének centenáriumán a Savaria múzeum előtt állították fel

 

Helyszínek, szervezők