Adatok betöltése...

Látnivalók

Nevezetes polgárok

Nevezetes polgárok

Szent Márton

Apja magas állású katonatiszt, tribunus volt. Márton gyermekéveit Savariában töltötte, s mivel már ekkor nagy hajlamot mutatott a keresztény hit felvételére, apja a felső-olaszországi Paviába küldte.

Apja magas állású római katonatiszt, tribunus volt. Márton gyermekéveit Savariában töltötte, majd szüleivel a felső-itáliai Paviába kültözött. 16 éves korában a hadsereg szolgálatába lépett, hamarosan a gárda lovassági tisztje lett. A katonaságot elhagyva, hittanulónak Hilarius poitiersi püspökhöz ment. Püspökével az ariánusok zaklatásai miatt Galliát. A hagyomány szerint „Savariába jött, hogy szüleit a keresztény hitre térítse, de csak anyját sikerült megkeresztelnie, atyja megmaradt a pogányságba”. Helyi legendája szerint áriánus papok üldöztetést kellett elszenvednie a városból is kikergették. Ezután remeteként élt a Albenga melletti Gallinaria szigeten, majd visszetért Galliába, ahol Poitiers közelében egy remetecellát épített magának, mely hamarosan Ligugé kolostorává vált. 371-ben Tours püspökévé választották. Itt temették el. A nép - halála után hitvalló szentként tisztelte. Sírja fölé emelt katedrálist a huganották pusztították el. Sírját a 19-20. század fordulóján tárták fel. Ereklyéinek egy részét 1913-ban Mikes János szombathelyi püspök kapta meg a székesegyház számára, melyet a Szent Márton-oltár hermájában helyeztek el.

Helyszínek, szervezők