Adatok betöltése...

Látnivalók

Római emlékek nyomában

Római emlékek nyomában

Szombathely legismertebb, méltán világhírű ókori emléke az Iseum. A hatalmas szentélyegyüttes a világon ma ismert, részben vagy egészben feltárt római kori Isis-templom közül a harmadik legnagyobb - méreteit tekintve csak az alexandriai és a Róma városi főtemplomok voltak nagyobbak nála. Bár az ötevenes években Szentléleky Tihamér már végzett itt ásatásokat, de az újabb, 2001-2007 közötti feltárások eredményeként sem mondható teljesnek a szentély kutatása. Az újabb kutatások azonban lényegesen megváltoztatták a szentélyről alkotható képet. Az előkerült hatalmas mennyiségű lelet pedig pontosította a szentély használatának időrendjét és fontos adatokat szolgáltattak a szentkerület és környékének mindennapi életéről. A templom megépülését megelőző időszakban Savaria fontos iparnegyede működött az Iseum helyén. A szövés-fonás és fazekasság mellett a bronzöntő műhelyek voltak a legjelentősebbek. A Kr. u. 2. század első harmadában az ipari létesítményeket lebontották és helyükre épült fel az egyiptomi eredetű Isis istennő 42x70 méteres szentkerülete. A hatalmas keresztirányú előcsarnokból a ma is álló monumentális gránitoszlopok között léphettünk az oszlopcsarnokkal keresztezett kövezett udvarra, amelynek fő helyén magas pódiumon állt Isis istennő szentélye. A hatoszlopos főhomlokzatot mívesen megfaragott fehérmárvány gerendák és párkányok, a kutyán "lovagoló" Isis, valamint Serapis, Mars és Viktoria teljesalakos képmásai díszitették. Az Iseumban talált leletek közül legfontosabbak a már említett homlokzati domborművek, amelyek méretűket és kivitelüket tekintve egyedülállóak Pannóniában. Töredéküsségükben is szépek a szentélyben őrzött kultuszszobrok töredékei: Serapis kisméretű képmásának feje, illetve egy Venus szoborcsoport mellékalakjainak tartott Amor és Psyche finoman faragott márvány torzói. Fontos tárgyi emlékek kerültek elő a templom kútjából is: edények, csengettyűk, kolompok, amelyek talán az itt folyt szertartásban játszhattak szerepet. A szentélyt a 350-es években maguk a rómaiak bontották le, az egykori pogány szentély helyén keresztény temető létesült.

A római kori alapokra felépült modern múzeumépületben megnyílt az Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház Isis savariai otthona című állandó kiállítás. A Magyaroszágon egyedülálló vallástörténeti kiállítás több mint fél évszázados hiányt pótol, hiszen az 1955 óta ismert Isis-szentély leletanyagának teljes bemutatására mindeddig nem került sor. A mintegy 900 négyzetméteren alapterületű impozáns kiállítótérben az Isis-kultusz savariai leletei mellett, Pannonia római császárkori vallásosságába, főként az ún. "keleti-kultuszok" mindennapjaiba nyerhetnek betekintést a látogatók. A vitrinekben bemutatott tárgyak mellett építészeti rekonstrukciók, makettek és a központi szentély homlokzatának monumentális márványfalai is láthatóak. A 21. század igényeinek megfelelően kivetítőkön futó háttérfilmek, audiotárlatvezetés, valamint interaktív 3D modellek és életszerű enteriőrök segítik megérteni az antik ember mindennapjait teljes egészében átható (egykori) vallásosságot.

Hogyan jutok oda?

Helyszínek, szervezők