Adatok betöltése...

Hasznos

Szociális int. és bölcsődék

Egyesített Bölcsődei Int.

Egyesített Bölcsődei Int.

Fenntartó: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Százszorszép Bölcsőde 1980 decemberében nyitotta meg kapuit 104 férőhellyel. Négy Bölcsődei egységben, 8 csoportszobában folyik a nevelési-gondozási tevékenység, szakképzett kisgyermeknevelők közreműködésével.

Célunk: Testileg, lelkileg egészséges, érdeklődő, a világ megismerésére törekvő, aktív, kreatív, érzelmekben gazdag személyiség kialakítása. Bölcsődénk biztosítja a gyermekek életkorának és egyéni szükségleteinek megfelelő biztonságos környezetet, lehetőséget adunk új tapasztalatok szerzésére, kapcsolatteremtésre, játékra.

A kisgyermekkel mindent elérhetünk személyes példa és tett által.” (Brunszvik T.)

Bölcsődénk kiemelt szakmai programja a népszokások, néphagyományok megismertetése és a természet közeliség. Tudjuk, hogy a néphagyomány az egyik olyan forrás, ahonnan a leghasználhatóbb mintákat kapjuk a jövő kialakításához. Ezekkel szeretnénk megismertetni nem csak a gyermekeket, de a szülőket is. Az ismereteket elsősorban az ünnepeken keresztül szeretnénk bemutatni, ugyanakkor minden olyan tevékenység, ami a népi élet része volt, például a vásárok, a közös ünneplések, vagy a szürethez kapcsolódó tevékenységek szerepelnek programunkba.

A program célja:

A gyermek harmonikus fejlesztése a néphagyomány ápolás, a természetóvás gazdag eszközrendszerével.

A néphagyomány ápolás és a természetszeretet átörökítése a gyermek érzelmein át, a családok aktív együttműködésével.

A gyermekben alapozódjon meg azok a készségek, jártasságok, amelyek képessé teszik az együttélésre.

Egyenlő hozzáférés lehetőségének biztosítása minden gyermek számára.

A hagyományőrző szemléletű nevelés a bölcsődés korú gyermek érzelmi, értelmi fogékonyságára alapoz. A népi mondókák ritmikussága, az énekes játékok mozgáselemei, a hangulatőrző népdalok, a népmesék varázslatos világa is sajátos érzelmi hatást hordoznak.

Kisgyermeknevelőink nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy megismerjék és elfogadják a gyermeket, mint egyént (egyedi személyt, és szociális lényt). Egyik fő feladatuknak tekintik a testi-, lelki egyensúly megteremtését, helyreállítását a népi értékek gazdag eszközrendszerével. A néphagyományőrző életmód hat a gyermek érzelmi fogékonyságára, alapozza erkölcsi értékítéletét, a közösségi együttlét iránti igényét.

 

A játék főbb helyzetei:

 • Mese, vers, bábjáték

 • Ének-zene, tánc

 • Alkotó tevékenységek

 • Mozgásos játékok

 • Környezet-természet megismerése

 • Egyéb tevékenységek (gyümölcsnapok, sütés, kertészkedés, hagyományt idéző játékok: Szent György vásár, Márton-napi vásár, Pünkösdölés, Lucázás.)

   

Bölcsőde-család kapcsolata: (Együttműködésünk, kapcsolattartásunk formái)

 • Szülői értekezletek, kiscsoportos beszélgetések

 • Családlátogatás - Gyermek otthoni környezetében való megismerése.

 • Tájékoztatás: Beszélgetések érkezéskor, távozáskor.

 • Nyílt napok

 • Szaktanácsadás - előadások, egyéni beszélgetések

 • Szervezett programok: Szeretetvendégség Advent idején, Kerti mulatság - juniális.

 

Beszoktatás:
Lehetőséget biztosítunk a szülővel történő fokozatos beszoktatásra. Ehhez fontos a szülők pozitív hozzáállása, együttműködő részvétele.

 

Megalakult az Egyesített Bölcsődei Intézmény Gyermekeiért Egyesület, melyen keresztül lehetőség van az adományok vagy a címkézett adó felajánlására.
Százszorszép Bölcsőde számlaszáma: 12094507-00147452-00100002
Adakozásukat tisztelettel fogadjuk és köszönjük!

Hogyan jutok oda?

Helyszínek, szervezők