Adatok betöltése...

Hasznos

Szociális int. és bölcsődék

Egyesített Bölcsődei Int.

Egyesített Bölcsődei Int.

Fenntartó: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

A Babóca Mini Bölcsőde 2019-ben került áthelyezésre a Csodaország Bölcsődéből a Kuckó Bölcsődébe, melyet A Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése TOP-6.2.1.-15-SH1-2016 c. nyertes pályázat tett lehetővé. A mini bölcsőde a Kuckó Bölcsőde kibővített épületrészében működik, 7 férőhellyel. Egy új csoportszoba és gyermekfürdő, valamint öltöző helyiség várja a bölcsődés korú kisgyermekeket. Napközbeni ellátásukat szakképzett kisgyermeknevelő és bölcsődei dajka végzi.

A csoportszoba és gyermekfürdő bútorzata, játékkészlete, berendezése szép, színes, esztétikus. Pihenő –és játszósarkok biztosítják a nyugodt játék feltételeit, az asztali és építő játékok pedig a manuális, kreatív tevékenységek lehetőségét.

A mini bölcsődések az udvar hátsó részét veszik birtokba a Kuckó Bölcsőde gyermekeivel együtt, ahol homokozó, beépített és mobil játékok állnak rendelkezésre.

 

Szakmai programunk:

Szakmai programunk összhangban van a Kuckó Bölcsőde programjával, alapfeladataival, célkitűzéseivel, családi programjaival. Kiemelt célunk a család-bölcsőde kapcsolatának erősítése, a gyermekek zavartalan, kiegyensúlyozott, harmonikus szomatikus, értelmi, pszichés fejlődésének kibontakoztatása.

A családokkal aktívan együttműködünk, őket támogatva részt veszünk a gyermekek személyiségének formálásában. Kis létszámú csoportunkban olyan barátságos légkör kialakítására törekszünk, amelyben még több figyelmet tudunk szentelni az egyes gyermekek nevelésére, gondozására, a családok támogatására.

A család elsődleges kompetenciája mellett segítő szerepet vállalunk fel, hatékony nevelői magatartásra, mintaközvetítésre törekszünk.

Havonta szervezünk családi programokat, melyekkel maradandó közösségi élményeket biztosítunk. Az együtt töltött délutánok, a közös barkácsolás, a jeles napokhoz fűződő tevékenységek lehetőséget adnak egymás megismerésére, a közvetlen kapcsolat kialakítására.

 

Programjaink:

 • Október:
  • Falumúzeum
 • November:
  • Márton nap
 • December:
  •  Mikulás nap
  •  Mézeskalács sütés
 • Január:
  • Nagymama mesél
 • Február:
  • Farsang
 • Március:
  • Bölcsődeszépítő nap
 • Április:
  • Húsvétváró programok
 • Május:
  • Gyermeknap
 • Június:
  • Juniális

 

A családi programokon kívül a mindennapi beszélgetések, a szülőcsoportos megbeszélések a rendszeres írásbeli tájékoztatók, szórólapok biztosítják a családokkal való hatékony együttműködést.

 

Napirend:

A napi tevékenységeket a gyermekek napirendje rögzíti, melynek összeállításánál figyelembe vesszük a gyermekcsoport összetételét, a gyermekek életkorát, fejlettségét, szükségleteit és az évszakok változását. Arra törekszünk, hogy a napirend rugalmas, jól szervezett legyen, mert így teremtjük meg a gyermekek számára a biztonságot és kiszámíthatóságot, hisz a gyermekek ez alapján tájékozódnak a várható eseményekről.

A napirend az öltöző helyiségekben megtalálható.

 

Bölcsődés lettem!

A bölcsődével való ismerkedés a családlátogatással, majd a beszoktatással kezdődik. Ez egy két hetes folyamat, melynek során az anya jelenléte biztonságot ad a gyermeknek, és megkönnyíti a bölcsődei környezethez való alkalmazkodást, beilleszkedést.

 

Szolgáltatásunk:

A só-szobát ingyenes szolgáltatásként minden kisgyermek igénybe veheti az őszi-téli hónapokban. Csoportbeosztás szerint látogatják a gyermekek a kisgyermeknevelőjükkel, ahol aktív tevékenységgel 15-20 percet töltenek. A só-szoba a légúti betegségek megelőzésére szolgál, prevenciós jelleggel.

 

Térítési díjak:

 • Az étkezési térítési díj összege: 391 Ft +ÁFA /nap
 • A személyi térítési díj összege az egy főre jutó jövedelemtől függően változik: 50 Ft - 900 Ft-ig /nap

Nyitvatartási idő: 6.00-17.30 óráig.

Hogyan jutok oda?

Helyszínek, szervezők