Adatok betöltése...

Sport

Hírek

Hírek

2018.01.08 (Hétfő), 08:00

 

Szombathely város

2018. évi kispályás labdarúgó

bajnokságának versenykiírása

 

 1. Célja: Sportolási lehetőség biztosítása, a labdarúgás népszerűsítése, a sportág tömegesítése.

 

 1. Helye és ideje: A bajnokság tavaszi – őszi fordulóban kerül lebonyolításra, a sorsolásban megállapított helyeken

 

Tavaszi forduló: 2018. március 19-től – június 01-ig11 hét

Őszi forduló: 2018. szeptember 10-től – november 23-ig11 hét

 

A női bajnokság 2018. április – május- szeptember – október hónapokban kerül lebonyolításra!

A tavaszi és őszi forduló kezdete és vége változhat a Sportliget felújítás miatti munkálatóktól!

 

 1. Rendezője: A Szombathelyi Szabadidősport Szövetség Labdarúgó Szakága

Versenybizottság

Elnöke: Gerencsér Tibor

Szakágvezető:Szerdahelyi János

Titkár:Vargyas Miklós

 

Tagok: Török Sándor

Ceglédi Gyula

Németh Lajos

 

 1. Résztvevők:             A bajnokságban részt vehetnek a város, városkörnyék területén lévő üzemek, hivatalok, iskolák, lakóterületek férfi, női csapatai.

 

Férfiaknál a bajnokság osztályokba sorsolással történik. Az I., I./B és II. osztályokban az előző bajnoki évben jogot szerzett csapatok vehetnek részt!

 

A III. osztályba kerülnek beosztásra a további nevezett csapatok!

Egy-egy osztály 12 csapattal szerepel a bajnokságban. Amennyiben a III. osztályba 12 csapatnál több nevezne, úgy a Versenybizottság az osztályon belül csoportokat létesít, a résztvevők létszámától függően. Az Öregfiúk bajnoksága nevezéstől függetlenül kerül megrendezésre. A fordulók létszáma függ a csoportokon belüli csapatok számától. A III. osztályon kívül magasabb osztályba jogot szerzett csapatok, amennyiben nevezést nem nyújtanak be, úgy a Versenybizottság jogosult helyükre más csapatot beosztani. Ez esetben a Versenybizottság döntése végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs!

 

A csapatokban résztvevő játékosok korhatár nélkül szerepelhetnek, az öregfiúk bajnokságában 38 év felett, akik 2018. január 1-jéig betöltik a 38. évet, de a csapatokban négy fő 35. és 38. év között született játékosok is szerepelhetnek.

A bajnokságban egy játékos kettő csapatban is szerepelhet, bármely osztályban, de azonos osztályon belül csak egy csapatban, illetve az öregfiúk bajnokságban, ha betöltötte a 38-dik életévét.

Akik a 2018. január 1-jéig betöltötték a 38-dik életévüket nem számítanak igazolt játékosnak. Ez minden osztályra vonatkozik. Külön igazolást kell készíteni minden osztály bajnokságaiban résztvevőknek is! 2018. évre minden résztvevőnek újigazolás készül, ami egységesen 1.000.- Ft/darab lesz. Kérjük a csapatvezetőket új fényképeket hozzon a csapatuk tagjairól a készítéshez.

 

 

 

Átigazolás a bajnokság megkezdése előtt és a bajnokság szünetében lehet az alábbi időpontok között:

 

2018. január 17-től - március 14-ig,

2018. augusztus 01-től – augusztus 22-ig, (akik nem neveztek 15 főt, illetve 3 fő  csere lehetősége.)

Öregfiúknál a rájátszás előtt lehet igazolni!

Idény közben csak azok a csapatok igazolhatnak játékost, akik a nevezési listára kevesebb, mint 15 főt igazoltak. Kivételt képeznek a főiskolások, egyetemisták és a fegyveres erők tagjai. A szervező semminemű felelősséget nem vállal a mérkőzéseken bekövetkezett sérülésekért, egészségügyi problémákért, károsodásokért. Mindenki saját felelősségre vesz részt, játszik a bajnokság mérkőzésein! A kispályás igazolásban szerepelni kell a 2018. évre érvényes orvosi (üzemi, körzeti, iskolaorvosi, sportorvosi) engedélynek. A mérkőzés kezdete előtt az érvényes kispályás igazolásokat a játékvezetőnek be kell mutatni! Az igazolásokat újra kell készíteni vagy érvényesíteni 2018. január 17-től szerdánként 15:00 - 17:00 óra között, de legkésőbb 2018. március 14-ig a Szombathelyi Szabadidősport Szövetség épületében (9700 Szombathely, Markusovszky u. 6.)

Mérkőzések kezdési időpontja 2018. évben: 17.30, 18.40, 19.50

 

Lebonyolítási rendelkezések:

 

Érvényes a 2017. évi versenykiírással egyidejűleg!

 

 1. Minden csapat a mellékelt nevezési listára egyidejűleg 15 játékost írhat fel. Csak nevezett játékosok szerepelhetnek a mérkőzéseken.
 2. Amennyiben a csapatok a 15 fős létszámot nem töltik be, úgy a létszám betöltéséig bármikor igazolhatnak új játékost, illetve 3 főt cserélhet a bajnokság őszi idényére.
 3. A nevezési lapot és a részvételi díjat igazoló csekket be kell mutatni 2018. február 07-ig!
 4. A bajnoki mérkőzésen a csapatok csak akkor szerepelhetnek, ha a nevezési listát leadták, illetve az igazolásokat megújították 2018. március 14-ig!
 5. Mérkőzést elhalasztani csak a Versenybizottság engedélyével lehet, 10 nappal a mérkőzés előtt – az alábbiak szerint:
  • a két érintett fél megegyezése írásban, az újrajátszás időpontjának feltüntetésével
  • az időpont csak 10 nappal térhet el az eredetitől
  • aki elhalasztja a mérkőzést, annak a csapatnak az I. osztályban 5.000.- Ft, az I/B., II., III., öregfiúk bajnokságban 3.000.- Ft díjat kell fizetni, ami tartalmazza a játékvezető díját. Befizetés a mérkőzés előtti szerdai napon a Versenybizottságnál az irodában!
  • A bajnokság őszi utolsó három fordulójában a verseny tisztasága érdekében mérkőzés időpontját módosítani nem lehet.
 6. Várakozási idő nincs!
 7. NB-s igazolás kizárja a játékjogosultságot az alábbi esetekben: serdülő, futsal, ifjúsági, felnőtt játékos. Ez vonatkozik a külföldi bajnokságban szereplőkre is. Igazolt játékosnak számít az, aki 2018. január 01-je után érvényes nagypályás vagy futsal játékengedéllyel rendelkezik.
 8. Minden pályát hitelesíteni kell, csak a Szövetség által elfogadott pályákon lehet játszani.

 

 1. Versenyszámok:

 

Férfi bajnokság

I. osztály

12 csapattal

I./B osztály

12 csapattal

II. osztály

12 csapattal

III. osztály

12 csapattal (nevezéstől függően)

Öregfiúk 38 év felett

nevezés szerint (4 fő 35 és 38 fő év közötti játékos)

Senior 45 év felett

megfelelő létszám esetén (minimum 6 csapat)

 

                      Női bajnokság                          nevezéstől függően!

 

A 2017. évi bajnokság magasabb osztályaiból törölt csapat a 2018. évi bajnokságban kizárólag a III. osztályban szerepelhet!

 

 

 1. Helyezések eldöntése: Az egyes osztályokban a helyezéseket az MLSZ által kiadott 2017 – 2018-s versenyszabályok szerint dönti el a Versenybizottság, három pontos rendszerben. Ennek alapján az osztály két utolsó helyezettje kiesik, és helyet cserél az utána következő osztály 1 – 2. helyezettjével. A III. osztályból csak a bajnok kerül fel! Az öregfiúk csoportban a végső sorrend az őszi mérkőzések pontjai és bónusz pontok alapján kerül megállapításra.

 

 1. Díjazás: Valamennyi csoport I – III. helyezettje díjazásban részesül. Minden osztály, illetve osztályokon belül minden csoport I-III. helyezettje oklevél - valamint éremdíjazásban (16-16 fő) részesül. Az egyes osztályok és csoportok első három helyezettjei elnyernek egy végleges kupát!

 

 1. Költségek: A férfi bajnokság I. osztály, I./B osztály, II. osztály, III. osztály, és az öregfiúk osztály részvételi díja 48.000,- Ft, a női bajnokság részvételi díja 30.000,- Ft. A csekkeket hivatali időben a Szabadidősport Szövetségtől (9700 Szombathely, Markusovszky u. 6.) kell kérni, és az összeget a Savaria Takarékszövetkezetnél (72100237-11043498) kell befizetni! A részvételi díjból kerül kifizetésre a rendezési költség, a díjazás, valamint a játékvezetői és egyéb díjak és egy darab versenyjegyzőkönyv. Pályával nem rendelkező csapatok részére az alábbi lehetőséget ajánljuk:

 

A női mérkőzések füves pályán kerülnek lebonyolításra!

 

Kérjük azokat a csapatokat, csapatvezetőket, akik a sportligeti pályát kívánják igénybe venni, hogy a nevezési lap rovatainak megfelelően közöljék, hogy a pályaválasztó mérkőzéseiket melyik pályán, melyik napon, hány órakor kívánják megrendezni.

A Versenybiztosság úgy határozott, hogy minden mérkőzést kitűzött időpontra sorsol. A bajnokság folyamán négy ki nem állás esetén törölni kell a csapatot a bajnokságból. A bajnokság folyamán visszalépett, törölt csapat sem részvételi, sem a pályabérleti díjra nem tarthat igényt. Visszatérítés nincs. A bajnoksággal kapcsolatos egyéb (felszerelés, labda stb.) költségeket a résztvevők viselik.

Ha a mérkőzés létszámhiány miatt elmaradt az első alkalommal figyelmeztetés, a további esetekben -1, -2, -3 büntetőpont levonásra kerül. A hatodik esetnél kizárás következik.

 

A sorsolásnál csak azokat a csapatokat vesszük figyelembe, amelyek a részvételi díjat 2018. február 07-ig befizetik, továbbá a csekk másolatát az igazolás készítésekor bemutatják! Aki a fenti időpont után fizeti be, a nevezési díjat a férfi bajnokságban 55.000.- t köteles fizetni.

 

 

A pályabérleti díjat (Sportliget) a bajnokság megkezdése előtt a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft-nek (9700 Szombathely, Markusovszky u. 6.) kell befizetni.

 

 1. Nevezés: a nevezési lapot és a név szerinti nevezéseket szabadidosportszovetseg@gmail.com e-mail címekre kell megküldeni! E-mail címet és telefonos elérhetőséget mindenki köteles megadni. A levelezések csak e-mailben fognak történni. Nevezési határidő: 2018. február 07.

 

 1. Egyebek: A bajnokságban a Kispályás Labdarúgó Szabálykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

A megváltozott játékszabályokat külön közöljük. Az esetleges óvást írásban kell a Versenybizottsághoz benyújtani a mérkőzést követő 8 napon belül 5.000,- Ft (Ötezer forint) óvási díj egyidejű befizetése mellett.

 

Fellebbezési díj: 10.000,- Ft (Tízezer forint) 15 napon belül.

 

 

A Fegyelmi eljárás során elmarasztalt fél (csapat vagy személy) eljárási költséget köteles fizetni. A díjak határidőre történő befizetésének elmulasztása maga után vonja az óvás, illetve fellebbezés elutasítását!

 

 

Minden mérkőzést le kell játszani. Amennyiben nem érkezik játékvezető, a két csapat köteles megegyezni szükség játékvezető személyében!

 

 

 

Amennyiben valamelyik fél nem áll ki, úgy a vétkes csapattól még -3 pontot kell levonni, a 3 pontot természetesen a vétlen csapat kapja +3-0 - ás gólkülönbséggel.

 

Amelyik csapatban olyan játékos lép pályára, aki nem szerepel a nevezési listán, aki az öregfiúk bajnokságban fiatalabb korú játékost szerepeltet; a külföldi bajnokságban magasabb osztályban játszik; első alkalommal a csapatot -6 pont levonással, a második alkalommal a csapat végleges kizárásával büntetik!

 

A kispályás bajnokságban szereplő játékosok üzemi, falusi vagy egyéb spartakiádon, valamint a Szabadidősport Szövetség Labdarúgó Szakága által rendezett körmérkőzéseken korlátozás nélkül szerepelhetnek.

 

Amennyiben a versenykiírás rendelkezéseit valamelyik csapat vagy játékos megsérti, fegyelmi büntetést von maga után.

 

A fegyelmi eljárás az MLSZ érvényben lévő fegyelmi szabályzata szerint történik.

 

A mérkőzésen csak sportöltözékben (számozott mez, nadrág, stopli nélküli tornacipő) lehet részt venni.

 

A végleg kiállított játékos vagy az egyesület képviselője megjelenhet a Fegyelmi tárgyaláson a bajnoki fordulót követő hét szerdáján. A félbeszakadt, beszüntetett bajnoki találkozó után az érdekelt egyesületek képviselői és a játékvezető idézés nélkül kötelesek megjelenni a tárgyaláson!

 

Játékidő: 2 x 30 perc (férfiak)

2 x 20 perc (női)

 

A pályaválasztó csapat köteles a pálya előkészítéséről gondoskodni, valamint mentőládáról. Minden hazai csapat 1 fő rendezőt is köteles biztosítani, akinek a nevét a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. (Nem lehet hölgy, csapattag, valamint 18 év alatti személy). A rendező feladata a mérkőzés alatt és után (10 perc) a rend fenntartása valamint a jegyzőkönyv és az igazolások megőrzése.

 

Amennyiben a feltételek nem biztosítottak, úgy a játékvezetők nem vezethetik le a mérkőzést, ebben az esetben a rendező csapata minősül vesztesnek.

 

A szövetségi nap szerdánként 15:00 és 17:00 között a bajnokság folyamán.

 

Szombathely, 2018. január 05.

 

 

 

Szerdahelyi János sk.Gerencsér Tibor sk.

szakágvezetőelnök

 

 

 

 

Helyszínek, szervezők