Adatok betöltése...

Sport

Hírek

Hírek

2020.03.19 (Csütörtök), 08:00

Érvényes: 2020. március 13. (péntek) - 2020. május 31. (vasárnap)

 • A koronavírus járvány megelőzése,
 • a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése,
 • a közösségi érintkezések számának csökkentése,

a Polgármesteri Hivatalban intézett ügyek veszélyhelyzetben történő folyamatos, az SZMSZ által meghatározott változatlan ügyfélfogadási időben történő ellátásának fenntartása érdekében – a korábbi utasításunkban foglaltakat fenntartva, az abban foglaltakon túlmenően, de figyelemmel a Magyarország Kormánya által 2020. március 11. napján kihirdetett veszélyhelyzetre - az alábbi védőintézkedéseket rendeljük el a Polgármesteri Hivatalban történő ügyfélfogadás és ügyintézés rendjét illetően:

1. A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői, minden olyan ügyben, ahol jogszabály nem írja elő kötelező jelleggel a személyes kapcsolattartást az ügyféllel, és az adott ügy intézéséhez nem feltétlenül szükséges az ügyfél hivatalban való megjelenése – szem előtt tartva a munkavállalók és az ügyfelek közös érdekeit -, olyan kapcsolattartási rendet kötelesek az ügyfelekkel együttműködésben kialakítani és alkalmazni, ami mellőzi a munkavállalók és az ügyfelek közvetlen találkozását, érintkezését.

2. Az egyes konkrét ügytípusok vonatkozásában az alábbi eljárásrendet határozzuk meg:

a.) hagyatéki ügyintézés: kizárólag előre, telefonon történt időpontegyeztetést követően (telefonszám: 94/520-615), a földszinti ügyfélszolgálat 9. számú ablakánál történhet az ügyfelek személyes fogadása. Ezen ügytípusban a nyilatkozatok Polgármesteri Hivatalba történő eljuttatására postai úton, ügyfélkapun keresztül vagy a Polgármesteri Hivatal földszintjén e célra rendszeresített gyűjtőládán keresztül van lehetőség.

b.) anyakönyvi ügyintézés:

 • az anyakönyvi kivonatok pótlását (másolat) kizárólag postai úton vagy ügyfélkapun vagy a Polgármesteri Hivatal földszintjén e célra rendszeresített gyűjtőládán keresztül lehet kérni.
 • a névváltoztatással, névmódosítással kapcsolatos ügyekben – amennyiben azok intézése tűri a halasztást – kérni kell az ügyfeleket, hogy a kérelem benyújtására a veszélyhelyzet elhárultát követően kerüljön sor.
 • minden más anyakönyvi feladattal kapcsolatos ügyintézésre kizárólag előzetes, telefonon történt időpontfoglalás alapján van lehetőség (telefonszám: 94/520-143 vagy 94/520-116).

c.) kereskedelmi ügyintézés (kereskedelmi és szálláshely-szolgáltatási tevékenység engedélyezése, telepengedélyezési eljárás, kereskedelmi és kulturális célú közterület-használati engedélyek kiadása, ingatlanközvetítői és ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői nyilvántartásba vétel, vásárok, piacok, bevásárlóközpontok üzemeltetésének engedélyezése, rendezvénytartási engedélyezési eljárás):

 • Ezen ügytípusban a kérelem benyújtására, Polgármesteri Hivatalba történő eljuttatására postai úton, ügyfélkapun keresztül vagy a Polgármesteri Hivatal földszintjén e célra rendszeresített gyűjtőládán keresztül van lehetőség. Az ügyfelek tájékoztatása (elsődlegesen a 94/520-314-es telefonszámon) telefonon vagy e-mailen történik.

d.) Házasságkötéshez kapcsolódó rendezvényszervezés:

 • az esküvői szolgáltatás ügyfelekkel való egyeztetése kizárólag telefonon (94/520-118 vagy 94/520-234) vagy e-mailen történhet, azzal, hogy a szolgáltatások végleges tartalmát e-mailen szükséges véglegesíteni, és a szolgáltatás díjának megfizetése banki utalással történhet.

e.) Állatvédelmi ügyek:

 • Ezen ügytípusban a kérelem benyújtására, Polgármesteri Hivatalba történő eljuttatására postai úton, ügyfélkapun keresztül vagy a Polgármesteri Hivatal földszintjén e célra rendszeresített gyűjtőládán keresztül van lehetőség. Az ügyfelek tájékoztatása telefonon (elsődlegesen a 94/520-247-es vagy a 94/520-349-es telefonszámon) vagy e-mailen történik.

f.) Társasházak törvényességi felügyelete:

 • Ezen ügytípusban a kérelem benyújtására, Polgármesteri Hivatalba történő eljuttatására postai úton, ügyfélkapun keresztül vagy a Polgármesteri Hivatal földszintjén e célra rendszeresített gyűjtőládán keresztül van lehetőség. Az ügyfelek tájékoztatása telefonon (a 94/520-616-os telefonszámon) vagy e-mailen történik.

g.) Földhaszonbérleti és adásvételi szerződések kifüggesztése

 • Ezen ügytípusban a kérelem benyújtására, Polgármesteri Hivatalba történő eljuttatására postai úton vagy a Polgármesteri Hivatal földszintjén e célra rendszeresített gyűjtőládán keresztül van lehetőség. Az ügyfelek tájékoztatása telefonon (az 94/520-247-es telefonszámon) vagy e-mailen történik.

h.) A rekreációs célú földhasználati szerződések megkötése (kiskertek ügyei)

 • Ezen ügytípusban a kérelem benyújtására, Polgármesteri Hivatalba történő eljuttatására postai úton vagy a Polgármesteri Hivatal földszintjén e célra rendszeresített gyűjtőládán keresztül van lehetőség. Az ügyfelek tájékoztatása telefonon (a 94/520-616-os telefonszámon) vagy e-mailen történik.

i.) Birtokvédelmi ügyek

 • Ezen ügytípusban a kérelem benyújtására, Polgármesteri Hivatalba történő eljuttatására postai úton, ügyfélkapun keresztül vagy a Polgármesteri Hivatal földszintjén e célra rendszeresített gyűjtőládán keresztül van lehetőség. Az ügyfelek tájékoztatása telefonon (a 94/520-616-os telefonszámon) vagy e-mailen történik.

j.) Közterület-felügyelet

 • Bejelentésre kizárólag telefonon (a 94/506-364-es telefonszámon), e-mailen (bejelentes@kfszombathely.hu), ügyfélkapun, vagy postai úton van lehetőség.

k.) Az Adókivetési Iroda és az Adóvégrehajtási Iroda kizárólag indokolt esetben, a földszinti ügyfélszolgálaton fogadhat ügyfelet, előzetesen, telefonon egyeztetett időpontban (telefonszám: 94/520-178)

l.) Szociális és lakásügyek

 • Ügyfélfogadás minden esetben kizárólag a földszinti ügyféltérben történhet, azzal, hogy a Lakásirodán ügyfélfogadás kizárólag telefonon történő időpontegyeztetést követően történhet (tel.: 94/520-139)

m.) Civil szervezetekkel kapcsolatos ügyintézés:

 • Kizárólag e-mailen, telefonon (94/520-620-as telefonszámon), vagy postai úton történhet a kapcsolattartás.

n.) Kommunális ügyintézés:

 • Az alábbi ügytípusokban a kérelem benyújtására, Polgármesteri Hivatalba történő eljuttatására postai úton, ügyfélkapun keresztül vagy a Polgármesteri Hivatal földszintjén e célra rendszeresített gyűjtőládán keresztül van lehetőség. Az ügyfelek tájékoztatása telefonon (a 94/520-184 vagy a 94/520-140-es telefonszámon) vagy e-mailen történik:
 • ​behajtási engedélyek,
 • fakivágások,
 • környezetvédelem,
 • köztemetők fenntartása,
 • közterület-használathoz kezelői hozzájárulás (vendéglátó előkert, árusítás, rendezvény),
 • közterület-használati kérelmek (építőanyag-tárolás, reklámtábla elhelyezése, taxi),
 • köztisztasági feladatok,
 • közút nem közlekedési célú igénybevételére adott hozzájárulás,
 • talajvízkút létesítés, fennmaradás és üzemeltetés, megszüntetés engedélyezése, telephely igazolás.

Az alábbi ügytípusokban a kérelem benyújtására, Polgármesteri Hivatalba történő eljuttatására postai úton, e-mailen, ügyfélkapun keresztül vagy a Polgármesteri Hivatal földszintjén e célra rendszeresített gyűjtőládán keresztül van lehetőség. Az ügyfelek tájékoztatása telefonon (a 94/520-184 vagy a 94/520-140-es telefonszámon) vagy e-mailen történik:

 • Közvilágítás,
 • Út-híd fenntartási, üzemeltetési feladatok,
 • Városi fizetőparkolás,
 • Zöldterület-fenntartási feladatok.

o.) ​Főépítészi Iroda feladatai:

 • Az Iroda feladatkörébe tartozó ügyekben a kérelem benyújtására, Polgármesteri Hivatalba történő eljuttatására postai úton, ügyfélkapun keresztül vagy a Polgármesteri Hivatal földszintjén e célra rendszeresített gyűjtőládán keresztül van lehetőség. Az ügyfelek tájékoztatása telefonon (a 94/520-304-es telefonszámon) vagy e-mailen történik.

3. Felhívjuk a Polgármesteri Hivatal valamennyi szervezeti egységének vezetőjét, hogy a 2./ pontban kijelölt telefonszámok folyamatosan elérhetőek legyenek az ügyfelek számára.

4. Polgármesteri Hivatal érintett belső szervezeti egységei mindennap az ügyfélfogadási idő végét követően kötelesek a gyűjtőládák kiürítéséről, és a benne lévő iratok iratkezelési szabályzatnak megfelelő kezeléséről gondoskodni.

Ez az utasítás az aláírás napján lép hatályba, és visszavonásig hatályos.

Szombathely, 2020. március 13.

Dr. Nemény András
polgármester

Dr. Károlyi Ákos
jegyző

Helyszínek, szervezők