Adatok betöltése...

Látnivalók

Nevezetes polgárok

Nevezetes polgárok

Szendy László

Innsbruckban végezte a teológiát. Pappá szentelése után kezdetben hitoktató volt a szombathelyi püspöki iskolában, majd a szemináriumban a biblikus tudományok tanára lett. Volt püspöki titkár, tanulmányi felügyelő, szentszéki kötelékvédő. 1937-ben lett a székesegyházi főplébánia plébánosa.

A teológiát Innsbruckban végezte. Pappá szentelése után a szombathelyi Püspöki Iskola hitoktatója, majd a szemináriumban a biblikus tudományok tanára lett. Mikes János püspök titkáraként tanulmányi felügyelő, szentszéki kötelékvédő, 1937-től a székesegyházi főplébánia plébánosa lett. A „XX. század ifjúsága a jamboree tükrében” című műve 1929-ben jelent meg. Kiváló ifjúságvezetőként 1931-ben ő alapította a 387. számú Szily János cserkészcsapatot. Színdarabokat, műsoros délutánokat, táncmulatságokat szervezett. „Hullanak a könnyek” című verses kötete 1939-ben látott napvilágot. Helytörténeti cikkeit az Egyházi Lapokban a Vasi Szemlében át a Dunántúli Sportéletben publikálta. A háború alatt részt vett a város szegényeinek és a menekültek gondozásában. Sokat tett a lebombázott székesegyház újjáépítéséért. A szombathelyi püspöki könyvtár és levéltár vezetőjévé nevezték ki. 1951-ben letartóztatták, a kistarcsai internáló táborba került. 1956- os püspökvár erkélyéről elmondott beszédéért bebörtönözték, 1958-tól Pannonhalmán volt házi őrizetben. Csak évek múltán térhetett vissza Szombathelyre, de nyilvános papi funkciót többé nem tölthetett be. Haláláig az egyházmegyei papi otthonban élt.

Helyszínek, szervezők