Adatok betöltése...

Hasznos

Szociális int. és bölcsődék

FÉHE

FÉHE

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.

Szombathely,  11-es huszár u.  116.

+3694508770

klara.nemeth@fehe.hu

A szervezet hivatalos neve: Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Jogi státusz: egyéb

Államháztartáson kívüli/belüli szereplő: kívüli

A szervezet fő tevékenysége: Szociális ellátás

A szervezet székhelye: 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

A szervezet levelezési címe: 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

A szervezet telefonszáma: +36 (94) 508-770

Bírósági/törzskönyvi nyilvántartásba vételének száma: Cg.:18-09-108784

Adószám: 20185109-2-18

Bankszámlaszám: 11747006-20202046

A szervezet hivatalos képviselőjének neve: Németh Klára

Címe: 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

Telefonszáma: 94/508-770

E-mail címe: klara.nemeth@fehe.hu

 

ELÉRHETŐSÉGEK:

Németh Klára

Ügyvezető igazgató

Tel.: 06-94/508-770

E-mail: klara.nemeth@fehe.hu

 

Pálmainé Kónya Beáta

Gazdasági vezető

Tel.: 06-94/508-770

E-mail: palmaine.beata@fehe.hu

 

FOGYATÉKOS EMBEREKET SEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

Juranovits-Racker Rita

Szakmai vezető, Nappali Szolgálat vezető

Tel.:06-94/508-770

E-mail: rita.racker@fehe.hu

Szűcs Gabriella

Támogató Szolgálat - szolgálatvezető

Tel.:06-94/508-770

E-mail: szucs.gabriella@fehe.hu

 

HAJLÉKTALAN EMBEREKET ELLÁTÓ SZOLGÁLTATÁSOK

Bencsics András

Szakmai Vezető

Mobil: 00-36-20/228-8454

E-mail: bencsics.andras@fehe.hu

Bokorné Palágyi Zsófia

Hajléktalanok Otthona,

Átmeneti szállás vezető

Mobil:+36-20/436-98-91

E-mail: palagyi.zsofia@fehe.hu

Dékánné Fiedler Katalin

Foglalkoztatási részleg vezető - Kézműves Kuckó Ajándékbolt

Mobil: 00-36-20/235-4408

E-mail: intezmenyenbeluli@fehe.hu

Balassa Imre

Közfoglalkoztatás,

Foglalkoztatási részlegvezető

Mobil: 00-36-30/377-9618

E-mail: balassa.imre@fehe.hu

Gorza Norbert

Irodavezető

Vas Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház

Mobil: 00-36-30/449-7378

E-mail: gorza.norbert@fehe.hu

 

A TÁRSASÁG SZÉKHELYE

9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

Tulajdonos: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Cégjegyzékszám: 18-09-108784

Ügyvezető igazgató: Németh Klára

Telefon: +36 (94) 508-770

Fax: +36 (94) 508-770

E-mail: titkarsag@fehe.hu

Web: www.fehe.hu


 

EGYÉB TELEPHELYEK

 • Hajléktalanok Otthona

9700 Szombathely, Kolozsvár út 27.

Tel.: 00-36/30-485-9757

 • Hajléktalan Embereket Ellátó Szociális Intézmény

Szombathely, Zanati u. 1.

Tel: +36 (94) 513-310

 • Közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatás központi iroda

9700 Szombathely, Sas utca 2.

+36 94 513 312

 • Fejlesztő foglalkoztatás

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 36.

Tel.: +36/20-235-4408

 • Brikettáló műhely

9700 Szombathely, Kötő u. 12.

 • Vas Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház

9700 Szombathely, Óperint u. 1.

Tel.: +36 (94) 513 321

 • Kézműves Kuckó ajándékbolt

9700 Szombathely, Fő tér 23/B

(Uránia udvar)

Tel.: +36-20-235-4408, +36-30-556-7019

 

A Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. fenntartásában működő szociális szolgáltatások:
 

FOGYATÉKKAL ÉLŐKET ELLÁTÓ SZOLGÁLTATÁSOK

Fogyatékos Emberek Támogató Szolgálata

(9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.)

Ellátási terület: Szombathely város, Szombathely város és kistérsége

Célja: A fogyatékos emberek saját lakókörnyezetében történő segítése, önálló életvitelük megkönnyítése, legfőképpen a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítésével, valamint önállóságuk megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosításával.

 

Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata

(Férőhely: 65 fő, 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.)

Ellátási terület: Szombathely város, Szombathely város és kistérsége

Célja: A Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata speciális alapellátási szolgáltatás keretében a Szombathelyen és Szombathely kistérségében élő fogyatékos személyek nappali intézményi ellátását biztosítja. Az intézmény működési engedélye 65 fő ellátására ad lehetőséget. Az intézmény az ellátást igénybe vevők számára szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön. Rendelkezik közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat tisztítására, étel melegítésére, elfogyasztására alkalmas helyiségekkel. A szolgálat lehetőséget biztosít napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiénés szükségletek kielégítésére. A nyújtott szolgáltatások legfontosabb alapelvei közé tartozik az egyénre szabott bánásmód, a normalizáció elve és az önálló életvitel elősegítése.

 

HAJLÉKTALAN EMBEREKT ELLÁTÓ SZOLGÁLTATÁSOK

Hajléktalan személyek nappali intézménye, nappali melegedő

(Férőhely: 40 fő; 9700 Szombathely, Zanati út 1.)

Ellátási terület: Szombathely város, Szombathely város és kistérsége.

A nappali melegedő lehetőséget biztosít a hajléktalan személyek részére

 • a közösségi együttlétre,

 • a pihenésre,

 • a személyi tisztálkodásra,

 • a személyes ruházat tisztítására,

 • az étel melegítésére, tálalására, elfogyasztására.

Utcai szociális szolgálat I., (9700 Szombathely, Zanati út 1.)

Utcai szociális szolgálat II. (9700, Szombathely, Vörösmarty utca 36.)

Ellátási terület: Szombathely város nyugati fele, kivétel krízisellátás esetében a megye területe

Az utcai szociális munka célja az ellátatlan, de az intézményes gondozással szemben bizalmatlan, az utcán életvitelszerűen tartózkodó egyének, csoportok szociális és mentális segítése, elsősorban életmentés, megelőzés, integrálás céljából.

 

Hajléktalan személyek átmeneti szállása

(Férőhely: 86 fő; 9700 Szombathely, Zanati u. 1.

Ellátási terület: Szombathely város területe

Célja: Hajléktalanok átmeneti szállására mindazon hajléktalan személyek kérhetik felvételüket, akik szociális és mentális gondozást igényelnek.

 

Hajléktalan személyek éjjeli menedékhelye

(Férőhely: 25 fő; 9700 Szombathely, Zanati u. 1.)

Ellátási terület: Szombathely város területe

Hajléktalan személyek részére időszakos éjjeli menedékhelye

(Férőhely: 20 fő; 9700 Szombathely, Zanati u. 1.)

Ellátási terület: Szombathely város területe

Célja: A hajléktalanok éjjeli menedékhelye az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben éjszakai szállás biztosítását lehetővé tevő szolgáltatás. Az éjjeli menedékhelyre mindazon személyek kérhetik felvételüket, akik éjszakájukat közterületen, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben töltik. Az éjszakai pihenés mellett az éjjeli menedékhely biztosítja mindazon szolgáltatásokat, amelyek az alapvető fizikai szükségletek kielégítéséhez nélkülözhetetlen

 

Hajléktalanok Otthona

(Férőhely: 26 fő; 9700 Szombathely, Kolozsvár u. 27.)

Ellátási terület: Szombathely város területe

Célja: A Hajléktalanok otthona azoknak a hajléktalan személyeknek nyújt teljes ellátást, akik koruk, egészségi állapotuk miatt fokozott gondozást, ápolást igényelnek, s akiknek ellátása átmeneti szálláshelyen már nem biztosítható.

 

Fejlesztő foglalkoztatás hajléktalan személyek részére

Szombathely, Vörösmarty u. 36.

Tel: 06-20-235-4408, 06-30-556-7019

Célja: Intézményi jogviszonnyal rendelkező hajléktalan emberek foglalkoztatása zajlik 2 telephelyen. A szervezet tulajdonában álló Vörösmarty u. 36. szám alatti műhelyben, illetve a Kötő utca 12. szám alatt. Kétféle foglalkoztatási formában – munkaviszonyban és fejlesztési szerződéssel. A telephelyen összesen 42 fő foglalkoztatására van lehetőség.

 

Közfoglalkoztatás

9700 Szombathely, Sas utca 2.

+36 94 513 328

Célja: A társaság Szombathely városában évek óta szervezi a nehéz helyzetben lévő emberek foglalkoztatását. A város lakossága számára értékes, értéket teremtő feladatokat végez a 2011-től megújult közfoglalkoztatási programoknak köszönhetően. A programokban résztvevők között felülreprezentált a hajléktalan, vagy a hajléktalanság veszélyzónájában élő személy.

 

Brikettáló és kreatív műhely

9700 Szombathely, Kötő u. 12.

+36 30 377 9618

Célja:A társaság a közfoglalkoztatás keretében 2016. évtől papír brikettáló műhelyt üzemeltet, melyben készült briketteket 7 kg-os egységcsomagokban hátrányos helyzetű családok között osztják szét. A legújabb programnak köszönhetően a cég 2018. évtől egy lézergravírozó műhellyel is bővült. A kreatív műhelyben készített egyedi ajándék termékeket vásárokon, a Kézműves Kuckó Ajándékboltban (Szombathely, Fő tér 23/B.) és folyamatosan bővülőviszonteladói hálózatok keresztül értékesítik.

 

A FOGYATÉKKAL ÉLŐKET ÉS HAJLÉKTALANOKAT ELLÁTÓ NONPROFIT KFT. -HEZ KÖTHETŐ EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK, CIVIL SZERVEZETEK:

 

Forrásközpont Közhasznú Alapítvány

A szervezet hivatalos képviselőjének neve: Németh Klára

Székhelye: 9700 Szombathely, 11-es Huszár út 116.

Postacím: Forrásközpont Közhasznú Alapítvány, 9700 Szombathely, 11-es Huszár út 116

Telefonszám: 06-94/508-770

Fax szám: 06-94/508-770

Elektronikus levélcím: klara.nemeth@fehe.hu

Számlaszáma: 58900088-11026211-00000000

 

Vas Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház

9700 Szombathely, Óperint u. 1.

Tel.: +36 30 449 73 78

A Vas Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház kiemelt figyelmet fordít az előítéletek lebontására, a többségi társadalom érzékenyítésére hátrányos helyzetű embertársaink irányába. Emellett fontos célunk az önkéntesség kultúrájának népszerűsítése, illetve a családügyi programok megvalósítása.

 

Vas Megyei ÉFOÉSZ Egyesülete

A szervezet hivatalos neve: Vas Megyei Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége Egyesülete

A szervezet székhelye: 9700 SZOMBATHELY, 11-ES HUSZÁR ÚT 116.

A szervezet telefonszáma: +36 (94) 508-770

Adószám: 18658237-1-18

A szervezet hivatalos képviselőjének neve: Németh Klára

A Vas Megyei ÉFOÉSZ Egyesülete Szombathelyen, az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége tagjaként, szociális szakemberek, értelmi fogyatékkal élők és családtagjaik kezdeményezésére, 2015. nyarán jött létre. Működési területe Vas megye, tagjai értelmi fogyatékossággal élő emberek és családtagjaik, szociális, gyógypedagógiai szakemberek, pártoló tagok.


 

Helyszínek, szervezők